Projectbeheersing

Onbewust vertrouwen we iedere dag weer op infrastructurele bouwwerken als bruggen, sluizen en stuwen. De grote economische en maatschappelijke waarde verplicht tot zorgvuldig onderhoud en beheer om bedrijfszekerheid en veiligheid voor een lange gebruiksperiode te kunnen garanderen. Vanwege het intensieve gebruik van de constructies moet bovendien de impact van onderhoudswerkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Hollandia Services zorgt ervoor dat complexe constructies in topconditie zijn èn blijven. (Bron: Hollandia Services)

Onze klant

vaessen logo ipcon

 

Onze rol

Stijn Hulskamp is als intern adviseur proces & kwaliteit actief bij Hollandia Services. 

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen moet Nederland meer windenergie opwekken. TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust noord gaat het om een verbinding van 700 megawatt (MW). Een zelfde verbinding wordt gerealiseerd voor Hollandse Kust west Alpha. Het windpark Hollandse Kust noord wordt in 2023 in gebruik genomen en Hollandse Kust west Alpha in 2024. De netaansluiting moet dan ook klaar zijn. De voorbereidingen zijn gestart in 2016 en de eerste aanlegactiviteiten zijn vanaf 2020. (Bron: Tennet)

Onze klant

logo tennet web

Onze rol

Abdullah Alkan is namens Ipcon als projectplanner werkzaam op dit project.

 

De keersluis in Limmel wordt vernieuwd, zodat ook grote schepen moeiteloos kunnen passeren. De keersluis vormde een flessenhals voor het steeds grotere vaarwegverkeer. Om meer plaats te voorzien voor vrachtschepen, werd eerst de oude brug vervangen die over de keersluis liep. Het nieuwe exemplaar ligt naast de sluis en heeft geen steunpunten in het water. Zo werd meer ruimte gecreëerd zonder het kanaal zelf te verbreden. Bovendien is de nieuwe brug ook hoger: schepen tot 9 meter kunnen er probleemloos onderdoor varen.


ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat
Als onderdeel van Keersluis Limmel Maintenance B.V.

ONZE ROL

Nick Vos is, gedurende de exploitatiefase van dit DBFM-project, als PMS-coördinator, Maintenance Engineer en QA/QC-manager actief op dit project. De onderhoudsperiode is van 2018 - 2048.

De Wantijbrug N3 in Dordrecht vertoont materiaalmoeheid door toename van het zware (vracht)verkeer. De aandrijfinstallaties, systemen en beweegbare brugdelen zijn daarom toe aan vervanging. De Wantijbrug krijgt als eerste Rijkswaterstaatbrug in Nederland een nieuwe standaard voor bediening, besturing en bewaking van bruggen (3B-Bouwblok). Na de renovatie kan de brug over het Wantij weer minimaal 30 jaar mee. (Bron: Rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Marcel Stiefelhagen en Ina van Peperstraten zijn als omgevingsmanager actief op dit project.

BAM Infra gaat in opdracht van Schiphol de toegangswegen aan landzijde voor de nieuwe terminal van Schiphol aanleggen, inclusief het verleggen en installeren van de benodigde voorzieningen. De belangrijkste werkzaamheden van BAM, zijn het verleggen van alle kabels en leidingen in het gebied waar de nieuwe terminal komt en de aanleg van nieuwe voorrijwegen voor de nieuwe terminal. BAM start in maart 2018 met de werkzaamheden en in juli 2019 moet het terrein gereed zijn voor de start van de bouw van de nieuwe terminal. (Bron: Bewuste Bouwers)


Onze klant

bam logo


Onze rol

Namens Ipcon is Wouter Eijgelsheim actief als Coördinator Contractwijzigingen op dit project.

 

De 3 stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek hebben belangrijke watermanagementtaken. Om ervoor te zorgen dat de stuwcomplexen hun taken veilig en betrouwbaar kunnen blijven vervullen, worden renovaties uitgevoerd.

Zo is er een voldoende hoog waterpeil voor de scheepvaart om vlot en veilig door te varen op de Nederrijn, Lek en de IJssel. En blijft er voldoende (zoet) water naar het IJsselmeer stromen, het grootste zoetwaterreservoir van Nederland. (Bron: Rijkswaterstaat)

Onze rol

Wouter Eijgelsheim was als projectorganisator actief op dit project.


Met dagelijks ruim 230.000 voertuigen is de Van Brienenoordbrug de drukste brug in Nederland. Per jaar passeren ongeveer 150.000 schepen en gaat de brug 150 keer open voor de hoge scheepvaart. Om de brug veilig en toekomstbestendig te houden, is vervanging en vernieuwing van verschillende onderdelen nodig. Tijdens de renovatie worden de brugkleppen van de eerste Van Brienenoordbrug vervangen, de automatiseringssystemen vernieuwd en delen van de brugklep van de tweede Van Brienenoordbrug vernieuwd. (Bron: Rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is als senior adviseur betrokken bij de technische coördinatie en aansturing. Daarnaast waren Sjaak Verhoef als adviseur systeemintegratie en Ina van Peperstraten als omgevingsmanager op dit project actief.

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam wordt een diepzeekade, binnenvaartkade en steiger voor de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook (Maasvlakte 1) gebouwd. Om te zorgen dat de tankterminal zowel grote olietankers als binnenvaartschepen kan ontvangen, legt de combinatie een 1.200 meter lange kademuur aan voor zeeschepen, een 1.100 meter lange kademuur en een 350 meter lange steiger met vier ligplaatsen voor binnenvaartschepen plus de nodige oever- en bodembescherming. (Bron: Port of Rotterdam)

Onze klant

Combinatie van:  

logo boskalis project logo van hattum en blankevoort logo mobilis tbi infra 

Onze rol

Teun Oomen is als contract- en kwaliteitsmanager actief op dit project.

Het project Salland-Twentetunnel, dat inmiddels in de beheer- en onderhoudsfase zit, omvat een gecombineerde spoor- en autotunnel in het centrum van Nijverdal. Het doorgaande verkeer op de N35 wordt via een geheel nieuw tracé door Nijverdal geleid. De tunnel zorgt voor een 'groene' verbinding tussen het centrum en de woonwijken aan de noordkant van Nijverdal, en is sinds 2013 in gebruik voor het treinverkeer en sinds 2015 voor het autoverkeer. 

Onze klant

logo vialis ipcon

Onze rol

Jacko Dekker is als als VTW Coördinator Onderhoudscontract actief op het project Salland-Twentetunnel.

 

De A73 is een belangrijke verbindingsweg tussen noord- en midden-Limburg, en wordt daarom ook wel 'de ruggengraat van Limburg' genoemd. Hier is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor goed functionerende en veilige tunnels, waarvoor reguliere onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Op de A73, nabij Roermond, wordt het onderhoud aan de Roertunnel en Tunnel Swalmen uitgevoerd door Vialis.

Onze klant

logo vialis ipcon

Onze rol

Jacko Dekker is als als VTW Coördinator Onderhoudscontract actief op het project A73 tunnels.

 

Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het station. Op de plek van het PostNL-gebouw komt een busonderdoorgang onder de sporen door. Er komt een fietstunnel tussen het Stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse fietsenstaling aan de zuidzijde van het station. Tussen station Groningen en station Groningen Europapark komt een vierde spoor en het opstelterrein aan de achterkant van het station verhuist naar de Vork in Haren. Op de plek van het opstelterrein komt een nieuw stukje stad met ruimte voor wonen, werken en verblijven. (Bron: Groningen Spoorzone)

Onze klant

ipcon strukton logo

Onze rol

Abdullah Alkan is als integraal planner en werkvoorbereider faseringen actief op dit project.

Vanaf oktober 2018 tot april 2019 is er groot onderhoud aan de sluis in Leidschendam. Deze negentiende-eeuwse sluis, het sluiswachtershuisje en de ophaalbruggen staan sinds 1998 op de Rijksmonumentenlijst. Het groot onderhoud aan de sluis is noodzakelijk voor het vlot en veilig afwikkelen van het (scheepvaart)verkeer. 

Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de draaipunten van de sluisdeuren en aan het metselwerk en hardsteen van de sluiswanden en sluishoofden. De brugaandrijvingen en de besturingsinstallatie worden vervangen en de bruggen worden van een nieuwe verflaag voorzien. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf de kade en het water. (Bron: www.zuid-holland.nl).

Onze klant

 hollandia logo ipcon 

Onze rol

Met Ipcon zijn wij op diverse facetten actief binnen dit project. Marcel Stiefelhagen werkt als omgevingsadviseur en zorgt voor een goede afstemming tussen het project en de toegang tot het centrum van Leidschendam. Daarnaast werkt Sjaak Verhoef als risicomanager op de Sluis Leidschendam. 

Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen niet langer kan wachten. De provincie gaat daarom de komende 5 jaar alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen in de provincie opknappen. Een programma waarin de nieuwste inzichten over techniek samenkomen met de eisen die de moderne samenleving stelt aan infrastructuur. 13 bruggen en 11 sluizen worden in 1 programma projectmatig gemoderniseerd om weer jarenlang mee te kunnen als onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als op de weg. (Bron: www.flevoland.nl)

Onze klant

Triple-B GOBS vof (combinatie)
logo croonwolterendros ipcon hollandia logo ipcon 

Onze rol

Stijn Hulskamp is verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van diverse thema's op het gebied van projectbeheersing. Hij ondersteunt en adviseert o.a. op het gebied van projectbeheersing en systems engineering en denkt mee aan de inrichting van Relatics. Daarnaast is Marcel Stiefelhagen verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en werkt Jantien van der Vet als adviseur vergunningen.

Het project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. De eerste maatregel is een zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. Daarnaast wordt er een hoogwatergeul aangelegd: het Reevediep. Dit is een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Naast de verbetering van de waterveiligheid wordt ook de ruimtelijke kwaliteit meegenomen. De natuurwaarden van vijf uiterwaarden worden namelijk versterkt.

De komst van het Reevediep zorgt ook voor een grote verandering van de omgeving ten zuiden van Kampen. Naast de waterveiligheidsmaatregelen die worden genomen wordt in het gebied ook driehonderdvijftig hectare nieuwe delta-natuur verwezenlijkt. De bewoners van Kampen worden blij gemaakt met nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Ook wordt er een vaargeul voor recreatievaart verschaft en wordt er op een klimaatdijk ruimte gemaakt. In de toekomst wordt daar hoogstwaarschijnlijk een nieuwe woonwijk voor Kampen gebouwd.

Onze klant

Logo Isala Delta

Onze rol

Sinds november 2015 is Jacko Dekker, partner van Ipcon, werkzaam als Risico-analist op het project van Isala Delta. Jacko voert verschillende taken uit binnen dit project. Hij organiseert risico-inventarisatiesessies per werkpakket, schuift gevraagd maar ook ongevraagd aan bij overleggen om risico’s te identificeren, houdt risico-dossiers up-to-date door middel van individuele gesprekken met werkpakket eigenaren en draagt beheersmaatregelen aan. Ook jaagt hij aan op het op tijd uitvoeren van die beheersmaatregelen.

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van de RISMAN methode. Dit is een instrument waarmee je een risicoanalyse uit kunt voeren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de RISMAN methode en er wordt gekeken naar diverse invalshoeken dan kunnen de risico’s op een systematische wijze inzichtelijk worden gemaakt.

Onder het project Vaarwegen A ON IJssel en Twentekanalen - van Rijkswaterstaat - vallen meerdere projecten op het gebied van beweegbare spoor- en verkeersbruggen, wegen, sluizen, gemalen, rivieren en oevers.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is als operationeel technisch manager actief voor Rijkswaterstaat op de Vaarwegen A ON. 

Zeeland Seaports omvat twee havens: de haven van Vlissingen en de haven van Terneuzen. Samen vormen ze een havengebied dat strategisch is gelegen in Noordwest-Europa, met een gunstige toegang vanaf de Westerschelde. Het programma Nautisch Management Integratie van Zeeland Seaports houdt zich onder andere bezig met grensoverschrijdende publiek private samenwerking (PPS) voor de integratie van het nautisch scheepvaart management tussen Zeeland en Vlaanderen. 

Onze klant

zeeland seaports logo720x360 620x310

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is projectleider op dit project en is namens Havenbedrijf Zeeland verantwoordelijk voor de tactische uitwerking van de integratie van het Nautisch Scheepvaart Management tussen Zeeland en Vlaanderen. Bovendien is hij betrokken bij de voorbereiding op de fusie tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.

Met het project Vaarwegen A WNZ - van Rijkswaterstaat - wordt vast onderhoud en klein variabel onderhoud in de provincie Zuid Holland verzorgd. Hieronder vallen onder andere beweegbare bruggen, oevers en vaarwegen, maar ook meerdere projecten met betrekking tot achterstallig onderhoud van de Haringvlietbrug, van Brienenoordbrug en Spijkernissebrug.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is als technisch manager actief voor Rijkswaterstaat op de Vaarwegen A WNZ. Hij geeft leiding aan een team van technische adviseurs en veiligheidsadviseurs in de voorbereiding- en realisatie van activiteiten van het vast en variabel onderhoud, als mede verschillende programma’s.

Sjaak Verhoef ondersteunt RWS op het gebied van Systems Engineering.

Steeds meer en steeds grotere schepen passeren het Lekkanaal. Om meer en grotere schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, worden er diverse maatregelen genomen. Ten eerste wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een 3e kolk (het gedeelte tussen 2 sluisdeuren) aan de oostelijke zijde van de Prinses Beatrixsluis, tussen de bestaande kolken en bedrijvenpark Het Klooster van de gemeente Nieuwegein. Bovendien worden voorhavens en extra ligplaatsen aangelegd, wordt de sluisbediening naar de witte sluiswachterswoningen verplaatst en worden aansluiten wegen aangepast. Tenslotte zal de groenstrook langs het Lekkanaal heringericht en uitgebreid worden.

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde was als Adviseur Relatics actief op dit project.

Het project 'Aberdeen Offshore Wind Farm' bestaat uit het plaatsen van elf windturbines met een toegestane capaciteit tot 100 MW. Het contract omvat alle offshore-elementen van het windpark, met uitzondering van de levering van windturbines. De strategie van het project is erop gericht te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag in onze markten stimuleren: uitbreiding van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, groei van de wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project heeft betrekking op de ontwikkeling van het opwekken van hernieuwbare energie als gevolg van klimaatverandering en een toenemend energieverbruik. (Bron: Boskalis)

logo boskalis

Onze rol

Stijn Hulskamp was actief als Project Compliance Coördinator. In deze rol was hij verantwoordelijk voor Systems Engineering, eisenmanagement en de implementatie (en gebruik) van Relatics.

Binnen een meerjarenprogramma voor het onderhoud van het Schagerkoggekanaal, gelegen in de kop van Noord-Holland, is een oevervangingsproject opgenomen. De Beens Groep heeft de verantwoordelijkheid voor het vervangen van de oevers, die over hun levensduur heen zijn, over een lengte van ca. 13 km.

Onze Klant

beens groep logo

Onze Rol

Wilbert den Boer en Bert de Wolde zijn namens Ipcon actief op dit project. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de implementatie van het Verificatie- en Validatieproces en leveren de kennis en kunde voor Relatics.

Beens Groep B.V. vervangt in opdracht van de provincie Noord-Holland de oevers aan beide zijden van oevertraject T20.

Onze Klant

beens groep logo

Onze Rol

Namens Ipcon verzorgt Bert de Wolde het beheer van Relatics op dit project.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door station Amsterdam Zuid uit te breiden en dit stationsgebied opnieuw in te richten. Bovendien wordt de A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van 4 naar 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten De Nieuwe en Amstel worden aangepast. Zuidasdok wordt gerealiseerd door aannemerscombinatie ZuidPlus, een combinatie van de bedrijven Fluor, Heijmans en HOCHTIEF.

Onze Klant

zuidasdok logo

Onze Rol

Wilbert den Boer verzorgde, met behulp van Relatics, de ondersteuning van het Dialoog-proces voor de Zuidasdok.

De kademuren langs de Petroleumhaven en de Calandkade zijn oud en aan vervanging toe. De fundering van deze kademuren is op veel plekken aangetast door een bacterie. Daarom wordt vanaf eind augustus 2019 gewerkt aan de vervanging van de kademuur langs de Petroleumhaven en Calandkade. De gemeente combineert dit werk met het klaarmaken van het gebied voor de bouw (bron: www.denhaag.nl).

Onze Klant

beens groep logo

Onze Rol

Namens Ipcon verzorgt Bert de Wolde het beheer van Relatics op dit project.

Tussen Leiderdorp en Alphen aan den Rijn verkeert de bestaande oeverconstructie op sommige locaties in slechte staat, zowel aan de noord- als de zuidzijde van de Oude Rijn. Deze oevers zijn aan het einde van hun levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. Daarom vervangt de provincie Zuid-Holland de oevers tussen 2019 en 2021. Het gaat in totaal om ca. 4000 meter oever, verdeeld over 12 deellocaties. (bron: www.zuid-holland.nl).

Onze Klant

beens groep logo

Onze Rol

Namens Ipcon verzorgt Bert de Wolde het beheer van Relatics op dit project.

Rijkswaterstaat wil de bereikbaarheid van Zuid Nederland over water behouden en verbeteren. Daartoe worden op verschillende vaarwegen in deze regio werkzaamheden uitgevoerd. Binnen het project GOVa fase 6c worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het WHK tussen Tilburg en Beek en Donk en de ZWV van Veghel tot Nederweert. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Vervangen van de bestaande damwanden (hout, beton of staal) voor een nieuwe stalen damwanden;
  • Aanleg van wachtplaatsen voor schepen (aan de damwand);
  • Aanleg van nieuwe Fauna-uittreedplaatsen (FUP’s);
  • Achterstallig onderhoud aan bestaande FUP’s.

Onze Klant

beens groep logo           Hakkers 700x700 700x270

Onze Rol

Namens Ipcon verzorgt Bert de Wolde het beheer van Relatics op dit project.

Rijkswaterstaat wil diverse kades van het Merwedekanaal vervangen. Het systeem Vervanging Kades Merwedekanaal (VKM) bestaat uit binnenstedelijke kades en -kademuren in de gemeenten Utrecht (oevers te noorden van de Muntbrug en tussen de Muntbrug en de Sowetobrug) en Nieuwegein (langs de Herenstraat, ten noorden van de Rijnhuizerbrug). Het Merwedekanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht met de Boven-Merwede bij Gorinchem. Het project bevat twee deelsystemen waar de kadeconstructies moeten worden vervangen. De kades zijn in slechte staat en op sommige locaties instabiel.

Onze Klant

Hakkers 700x700 700x270

Onze Rol

Namens Ipcon verzorgt Bert de Wolde het beheer van Relatics op dit project.

Het sluizencomplex Zeetoegang IJmond (kortweg ZTY) bestaat uit meerdere sluizen, waarvan de Noordersluis voorziet in de toegang van zeeschepen tot het Amsterdamse havengebied. De Noordersluis is gerealiseerd in 1929 en is na bijna 100 jaar aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet vanaf 2019 ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de beschikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren en de economie te stimuleren. Het sluizencomplex is daarbij een primaire waterkering en de nieuwe sluis maakt daar onderdeel van uit. Er wordt een nieuwe getij-onafhankelijke zeesluis gerealiseerd van 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter(-NAP) diep.

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2014 adviseur Relatics op dit project.

Omdat de wachttijden te lang zijn, de sluis te klein is en één sluis op zo’n belangrijk knooppunt te kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten, breidt Rijkswaterstaat het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluis. De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De bouw van een tweede sluis zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls.

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2013 adviseur Relatics op dit project.

Grote binnenvaartschepen passen momenteel niet door de keerschutsluis Limmel bij Maastricht. Om het Julianakanaal beter toegankelijk te maken, vervangt Rijkswaterstaat de 80 jaar oude sluis. De Maasroute wordt zo een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen van Europa. Tegelijkertijd wordt een nieuwe en veiligere brug voor auto- en fietsverkeer gebouwd. De nieuwe keersluis krijgt 2 cilindrische torens en een stalen hefdeur. Op 18m afstand van de keersluis komt de nieuwe brug. De brug bestaat uit 2 rijbanen voor wegverkeer en een tweezijdig vrijliggend fietspad aan de buitenzijde.


ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2013 adviseur van Relatics op dit project.

De gemeente Amsterdam heeft het afbouwcontract van de Noord/Zuidlijn, ook wel TT&A contract (Transporttechniek en Afbouw) genoemd, gegund aan VIA. VIA is sinds 19 september 2011 betrokken bij het Noord/Zuidlijn project en in oktober 2012 begonnen met de eerste uitvoerende werkzaamheden. Naar verwachting zal de metrolijn in halverwege 2018 in gebruik worden genomen.

Dit project kan niet succesvol zijn zonder een goede samenwerking met onder andere onderaannemers, leveranciers, ZZP-ers en adviseurs.

Onze klant

logo via noordzuid

VIA NoordZuidlijn is een handelsnaam van Visser & Smit Bouw

Onze rol

Sjaak Verhoef was als dit project actief als Strategisch Adviseur.

In de periode tussen 25 mei en 15 juni 2015 heeft aannemer Versluys & Zoon BV in opdracht van de Provincie Utrecht groot onderhoud uitgevoerd aan de N228. De werkzaamheden bestonden uit het frezen van asfaltlagen, het aanbrengen van een asfaltbewapening ter versterking van de weg en het aanbrengen van een nieuwe deklaag van geluidreducerend asfalt. Ook de bermen zijn aangepakt en plaatselijk voorzien van nieuwe bermverharding.

Onze Klant

logo versluys en zn

Onze Rol

Wilbert den Boer en Mark Baeten hebben - namens Ipcon - invulling gegeven aan systems engineering, zowel tijdens de aanbesteding als de uitvoering van het groot onderhoud aan de N228. Daarbij hebben ze tevens, met behulp van Relatics, een tool ontwikkeld voor het vastleggen van verificaties en het genereren van verificatieplannen en -rapporten.

Het Project Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste wegenbouwproject van Nederland in de periode van 2012 tot 2024. Het realiseert een uitbreiding van de capaciteit van de Nederlandse rijkswegen A6, A1, A10-oost en A9 en beoogt daarmee een betere bereikbaarheid van het noordelijk deel van de Randstad.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon vervullen Wilbert, Marcel, Peter en Sjaak diverse rollen binnen dit omvangrijke project. Zijn zijn actief binnen het omgevings- en informatiemanagement. Deze functies worden in samenwerking met Tracé, raamcontractant van Rijkswaterstaat (RWS) voor het project Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA), ingevuld.

Rijkswaterstaat is van plan om op grote projecten COINS voor te schrijven als standaard voor de uitwisseling van gegevens tussen opdrachtgever (Rijkswaterstaat) en opdrachtnemer (ingenieursbureau's, aannemers en toeleveranciers). Software die de COINS standaard ondersteunt, is echter nog nauwelijks beschikbaar. Hierdoor ontstaat het risico dat de standaard niet gebruikt wordt, of zelfs niet gebruikt kàn worden. 

Onze klant

logo coins web

Onze rol

Bert de Wolde doet onderzoek naar de vraag welke functionele behoefte er bestaat voor software, voor uitwisseling via de COINS systematiek, bij opdrachtnemers, opdrachtgevers en ingenieursbureaus.

De Twentekanalen worden - tussen de IJssel en sluis Eefde en het Twentse deel van het kanaal (tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo) - verdiept en verbreed. Omdat het voor grotere schepen (klasse Va) mogelijk is om met meer goederen de havens en bedrijven langs de kanalen te bereiken, kan de regio zich economisch doorontwikkelen. Bovendien wordt gedurende de verruiming van de Twentekanalen, het uitgestelde onderhoud aan de oevers uitgevoerd. Dit onderhoud was uitgesteld, omdat het kostenefficiënter is om dit tegelijkertijd met de verruiming van de kanalen doen.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon was Bert de Wolde actief op dit project. Hij heeft de Relatics-template voor het project Twentekanalen fase 2 uitgebreid met een module voor Risicomanagement.

Dit project in Borssele betreft de aanleg van twee 67 km lange exportkabels. Het kabelsysteem gaat de offshore-windparken (Borssele 3 en 4) in het Windenergiegebied Borssele verbinden met het TenneT-landnet. Daarnaast wordt een 7 km lange kabelverbinding aangelegd tussen de offshore-stations Borssele Alpha en Borssele Beta.

logo boskalis

Onze rol

Stijn Hulskamp was actief als Systems Engineer tijdens de tender en betrokken als adviseur SE en Relatics tijdens de opstartfase van dit project. 

Met de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom wordt de 15 kilometer lange ontbrekende schakel tussen Rotterdam en Antwerpen ingevuld. Vanuit het zuiden houdt de A4 nu op bij de aansluiting Halsteren. Vanuit het noorden houdt de A29 nu op bij de aansluiting Dinteloord. Vanaf deze locaties is gestart met het werk.

De nieuwe A4 wordt een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag worden. Er komen 3 knooppunten, 10 kunstwerken (waaronder een aquaduct) en diverse parallelwegen en geluidsschermen. De openstelling van deze 15 kilometer lange snelweg staat gepland in maart 2015, waarna het werk medio 2015 opgeleverd wordt. Het betreft een Design & Construct project. (Bron: Boskalis)

logo boskalis

Onze rol

Stijn Hulskamp was als Adviseur Systems Engineering actief op dit project. Hij had een adviserende rol in het aantonen van klanteisen tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase.