Projectbeheersing

De keersluis in Limmel wordt vernieuwd, zodat ook grote schepen moeiteloos kunnen passeren. De keersluis vormde een flessenhals voor het steeds grotere vaarwegverkeer. Om meer plaats te voorzien voor vrachtschepen, werd eerst de oude brug vervangen die over de keersluis liep. Het nieuwe exemplaar ligt naast de sluis en heeft geen steunpunten in het water. Zo werd meer ruimte gecreëerd zonder het kanaal zelf te verbreden. Bovendien is de nieuwe brug ook hoger: schepen tot 9 meter kunnen er probleemloos onderdoor varen.


ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat
Als onderdeel van Keersluis Limmel Maintenance B.V.

ONZE ROL

Nick Vos is, gedurende de exploitatiefase van dit DBFM-project, als PMS-coördinator, Maintenance Engineer en QA/QC-manager actief op dit project. De onderhoudsperiode is van 2018 - 2048.

Met dagelijks ruim 230.000 voertuigen is de Van Brienenoordbrug de drukste brug in Nederland. Per jaar passeren ongeveer 150.000 schepen en gaat de brug 150 keer open voor de hoge scheepvaart. Om de brug veilig en toekomstbestendig te houden, is vervanging en vernieuwing van verschillende onderdelen nodig. Tijdens de renovatie worden de brugkleppen van de eerste Van Brienenoordbrug vervangen, de automatiseringssystemen vernieuwd en delen van de brugklep van de tweede Van Brienenoordbrug vernieuwd. (Bron: Rijkswaterstaat)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Wibo van Haersma Buma is als senior adviseur betrokken bij de technische coördinatie en aansturing. Daarnaast waren Sjaak Verhoef als adviseur systeemintegratie en Ina van Peperstraten als omgevingsmanager op dit project actief.

De A73 is een belangrijke verbindingsweg tussen noord- en midden-Limburg, en wordt daarom ook wel 'de ruggengraat van Limburg' genoemd. Hier is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor goed functionerende en veilige tunnels, waarvoor reguliere onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Op de A73, nabij Roermond, wordt het onderhoud aan de Roertunnel en Tunnel Swalmen uitgevoerd door Vialis.

Onze klant

logo vialis ipcon

Onze rol

Jacko Dekker is als als VTW Coördinator Onderhoudscontract actief op het project A73 tunnels.

 

Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het station. Op de plek van het PostNL-gebouw komt een busonderdoorgang onder de sporen door. Er komt een fietstunnel tussen het Stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse fietsenstaling aan de zuidzijde van het station. Tussen station Groningen en station Groningen Europapark komt een vierde spoor en het opstelterrein aan de achterkant van het station verhuist naar de Vork in Haren. Op de plek van het opstelterrein komt een nieuw stukje stad met ruimte voor wonen, werken en verblijven. (Bron: Groningen Spoorzone)

Onze klant

ipcon strukton logo

Onze rol

Abdullah Alkan is als integraal planner en werkvoorbereider faseringen actief op dit project.

Vanaf oktober 2018 tot april 2019 is er groot onderhoud aan de sluis in Leidschendam. Deze negentiende-eeuwse sluis, het sluiswachtershuisje en de ophaalbruggen staan sinds 1998 op de Rijksmonumentenlijst. Het groot onderhoud aan de sluis is noodzakelijk voor het vlot en veilig afwikkelen van het (scheepvaart)verkeer. 

Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de draaipunten van de sluisdeuren en aan het metselwerk en hardsteen van de sluiswanden en sluishoofden. De brugaandrijvingen en de besturingsinstallatie worden vervangen en de bruggen worden van een nieuwe verflaag voorzien. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf de kade en het water. (Bron: www.zuid-holland.nl).

Onze klant

 hollandia logo ipcon 

Onze rol

Met Ipcon zijn wij op diverse facetten actief binnen dit project. Marcel Stiefelhagen werkt als omgevingsadviseur en zorgt voor een goede afstemming tussen het project en de toegang tot het centrum van Leidschendam. Daarnaast werkt Sjaak Verhoef als risicomanager op de Sluis Leidschendam. 

Ongeveer 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering van de bruggen en sluizen niet langer kan wachten. De provincie gaat daarom de komende 5 jaar alle provinciale sluizen en beweegbare bruggen in de provincie opknappen. Een programma waarin de nieuwste inzichten over techniek samenkomen met de eisen die de moderne samenleving stelt aan infrastructuur. 13 bruggen en 11 sluizen worden in 1 programma projectmatig gemoderniseerd om weer jarenlang mee te kunnen als onmisbare schakels voor een veilig en bereikbaar Flevoland. Zowel over het water als op de weg. (Bron: www.flevoland.nl)

Onze klant

Triple-B GOBS vof (combinatie)
logo croonwolterendros ipcon hollandia logo ipcon 

Onze rol

Stijn Hulskamp is verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van diverse thema's op het gebied van projectbeheersing. Hij ondersteunt en adviseert o.a. op het gebied van projectbeheersing en systems engineering en denkt mee aan de inrichting van Relatics. Daarnaast is Marcel Stiefelhagen verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en werkt Jantien van der Vet als adviseur vergunningen.

Het project ‘Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. De eerste maatregel is een zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. Daarnaast wordt er een hoogwatergeul aangelegd: het Reevediep. Dit is een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Naast de verbetering van de waterveiligheid wordt ook de ruimtelijke kwaliteit meegenomen. De natuurwaarden van vijf uiterwaarden worden namelijk versterkt.

De komst van het Reevediep zorgt ook voor een grote verandering van de omgeving ten zuiden van Kampen. Naast de waterveiligheidsmaatregelen die worden genomen wordt in het gebied ook driehonderdvijftig hectare nieuwe delta-natuur verwezenlijkt. De bewoners van Kampen worden blij gemaakt met nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Ook wordt er een vaargeul voor recreatievaart verschaft en wordt er op een klimaatdijk ruimte gemaakt. In de toekomst wordt daar hoogstwaarschijnlijk een nieuwe woonwijk voor Kampen gebouwd.

Onze klant

Logo Isala Delta

Onze rol

Sinds november 2015 is Jacko Dekker, partner van Ipcon, werkzaam als Risico-analist op het project van Isala Delta. Jacko voert verschillende taken uit binnen dit project. Hij organiseert risico-inventarisatiesessies per werkpakket, schuift gevraagd maar ook ongevraagd aan bij overleggen om risico’s te identificeren, houdt risico-dossiers up-to-date door middel van individuele gesprekken met werkpakket eigenaren en draagt beheersmaatregelen aan. Ook jaagt hij aan op het op tijd uitvoeren van die beheersmaatregelen.

Bij dit project wordt gebruik gemaakt van de RISMAN methode. Dit is een instrument waarmee je een risicoanalyse uit kunt voeren. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de RISMAN methode en er wordt gekeken naar diverse invalshoeken dan kunnen de risico’s op een systematische wijze inzichtelijk worden gemaakt.

Steeds meer en steeds grotere schepen passeren het Lekkanaal. Om meer en grotere schepen de Prinses Beatrixsluis te laten passeren, worden er diverse maatregelen genomen. Ten eerste wordt er hard gewerkt aan de aanleg van een 3e kolk (het gedeelte tussen 2 sluisdeuren) aan de oostelijke zijde van de Prinses Beatrixsluis, tussen de bestaande kolken en bedrijvenpark Het Klooster van de gemeente Nieuwegein. Bovendien worden voorhavens en extra ligplaatsen aangelegd, wordt de sluisbediening naar de witte sluiswachterswoningen verplaatst en worden aansluiten wegen aangepast. Tenslotte zal de groenstrook langs het Lekkanaal heringericht en uitgebreid worden.

ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde was als Adviseur Relatics actief op dit project.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door station Amsterdam Zuid uit te breiden en dit stationsgebied opnieuw in te richten. Bovendien wordt de A10 Zuid wordt tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed van 4 naar 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten De Nieuwe en Amstel worden aangepast. Zuidasdok wordt gerealiseerd door aannemerscombinatie ZuidPlus, een combinatie van de bedrijven Fluor, Heijmans en HOCHTIEF.

Onze Klant

zuidasdok logo

Onze Rol

Wilbert den Boer verzorgde, met behulp van Relatics, de ondersteuning van het Dialoog-proces voor de Zuidasdok.

Grote binnenvaartschepen passen momenteel niet door de keerschutsluis Limmel bij Maastricht. Om het Julianakanaal beter toegankelijk te maken, vervangt Rijkswaterstaat de 80 jaar oude sluis. De Maasroute wordt zo een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen van Europa. Tegelijkertijd wordt een nieuwe en veiligere brug voor auto- en fietsverkeer gebouwd. De nieuwe keersluis krijgt 2 cilindrische torens en een stalen hefdeur. Op 18m afstand van de keersluis komt de nieuwe brug. De brug bestaat uit 2 rijbanen voor wegverkeer en een tweezijdig vrijliggend fietspad aan de buitenzijde.


ONZE KLANT

logo rijkswaterstaat

ONZE ROL

Ipcon partner Bert de Wolde is sinds 2013 adviseur van Relatics op dit project.

Het Project Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste wegenbouwproject van Nederland in de periode van 2012 tot 2024. Het realiseert een uitbreiding van de capaciteit van de Nederlandse rijkswegen A6, A1, A10-oost en A9 en beoogt daarmee een betere bereikbaarheid van het noordelijk deel van de Randstad.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Namens Ipcon vervullen Wilbert, Marcel, Peter en Sjaak diverse rollen binnen dit omvangrijke project. Zijn zijn actief binnen het omgevings- en informatiemanagement. Deze functies worden in samenwerking met Tracé, raamcontractant van Rijkswaterstaat (RWS) voor het project Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA), ingevuld.