Het project

Het kanaal Gent-Terneuzen is de hoofdtransportas tussen enerzijds de Westerschelde en anderzijds de handelshavens Terneuzen, Sas van Gent en Gent (Belgiƫ). Het kanaal vervult een belangrijke handelsfunctie. Naar verwachting neemt het scheepvaartverkeer de komende jaren alleen maar toe. Om de kwaliteit te waarborgen, realiseert FL Liebregts het achterstallige onderhoud aan de oevers van het kanaal Gent-Terneuzen.

Onze klant

logo fl liebregts

Onze rol

Wilbert den Boer heeft namens Ipcon een Relatics-toepassing gemaakt, waarin FL Liebregts de verificatie van contracteisen eenduidig kan vastleggen en kan ontsluiten naar de opdrachtgever.