Het project

In Midden-Nederland werken gemeenten, provincie en het rijk samen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Hiertoe is het programma VERDER gestart. Een van de pijlers van het programma is Regionaal Verkeersmanagement (RVM). Het programma bestaat uit maatregelen die het verkeer in Midden-Nederland zo regelen, dat meer voertuigen gebruik kunnen maken van de weg én de doorstroming verbetert. Verkeersmanagement bestaat vooral uit ICT-toepassingen die informatie over het verkeer inwinnen en analyseren. Voor de aanbesteding van deze ICT-toepassingen was 5Consultancy inhoudelijk verantwoordelijk voor de vraagspecificatie.

5Consultancy heeft Ipcon ingeschakeld om het opstellen van de vraagspecificaties te ondersteunen met Relatics-toepassingen.