Het project

De Nederlandse watersector staat voor de opgave om in een snel veranderende omgeving haar informatievoorziening te transformeren en klaar te maken voor de toekomst. Alle partijen in de waterwereld moeten steeds intensiever met elkaar, andere overheden en private partijen samenwerken. Dat kan alleen als informatie en kennis gestandaardiseerd en betrouwbaar voor iedereen beschikbaar is. De Digitale Delta is het open platform voor het aanbieden en vinden van relevante data voor het waterbeheer in Nederland. (bron: www.digitaldelta.nu)

Onze klant

logo digitale delta

Onze rol

Marcel Bruggers was binnen de Digitale Delta verantwoordelijk voor de strategische planvorming.