Het project

Rijkswaterstaat heeft gezien dat momentum ontstaat en initiatieven weer ontplooid worden op het gebied van Duurzame Energie uit Water. Als beheerder van de Rijkswateren wil Rijkswaterstaat klaar zijn voor vragen uit de markt en wil proactief mee kunnen werken aan de verduurzaming van Nederland.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze rol

Marcel Bruggers heeft als programmasecretaris de kennis- en innovatiebehoefte geïnventariseerd en een plan van aanpak opgesteld voor het kennis- en innovatieprogramma Water en Energie. Bovenden heeft hij gezorgd voor de afstemming tussen Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Deltares. Tenslotte heeft Marcel een analyse gemaakt van specifieke locaties, kunstwerken en toepasbare energietechnologieën die de scheepvaartcorridor Rotterdam – Antwerpen kunnen verduurzamen op het gebied van energieopslag en –opwekking.