Het project

De oeverwanden van het Merwedekanaal zijn op een aantal plekken aan vervanging toe. Daarom voert de provincie Zuid-Holland in 2017 werkzaamheden uit aan de oevers van het Merwedekanaal in de gemeenten Giessenlanden en Zederik. Het is de bedoeling dat de nieuwe oevers 100 jaar meegaan. Goede oeverconstructies zorgen ervoor dat schepen op het Merwedekanaal vlot en veilig kunnen doorvaren. Daarnaast voorkomen ze wateroverlast bij omwonenden, en ze zorgen ervoor dat er geen grond van de oever in het water spoelt. (bron: www.zuid-holland.nl).

Onze klant

Hakkers 700x700 700x270

Onze rol

Mark Baeten is - namens Ipcon - verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van Relatics en het maken van een model aan de hand van de besproken processen. Hierin zijn de VSE, VSP en EMVI-beloften opgenomen, waarbij middels Verificate & Validatie en risico's een totaaloverzicht ontstaat.