Het project

De gemeente Amsterdam heeft het afbouwcontract van de Noord/Zuidlijn, ook wel TT&A contract (Transporttechniek en Afbouw) genoemd, gegund aan VIA. VIA is sinds 19 september 2011 betrokken bij het Noord/Zuidlijn project en in oktober 2012 begonnen met de eerste uitvoerende werkzaamheden. Naar verwachting zal de metrolijn in halverwege 2018 in gebruik worden genomen.

Dit project kan niet succesvol zijn zonder een goede samenwerking met onder andere onderaannemers, leveranciers, ZZP-ers en adviseurs.

Onze klant

logo via noordzuid

VIA NoordZuidlijn is een handelsnaam van Visser & Smit Bouw

Onze rol

Ipcon draagt aan dit project bij in de rol van procescoördinator. Mark Baeten vervult een ondersteunende, coördinerende en adviserende rol voor teamleden van het Keur- en Testteam met betrekking tot projectinformatie. Deze projectinformatie wordt door Ipcon vastgelegd in het informatiesysteem (Relatics). Tevens is invulling gegeven aan de rol van System Engineer.