Het project

Bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) ligt de Calandbrug. De brug ligt over het kanaal dat voor zeescheepvaart de enige toegang vormt van en naar de Brittanniëhaven. Over de brug loopt de rijksweg N15 en het spoorwegverkeer van en naar Europoort en de Maasvlakte. In 2020 is de Calandbrug aan het einde van haar technische levensduur. De brug vormt tevens een toekomstig knelpunt: door toenemend scheepvaartverkeer moet de brug vaker open, wat het toenemende treinverkeer hindert. Er is dus een toekomstbestendige oplossing nodig.

De Havenspoorlijn wordt omgelegd via de route langs de Theemsweg en Neckarweg. De verlegging van het spoor loopt van km 20.750 van de Havenspoorlijn ter hoogte van de Merseyweg in de Botlek, tot km 25.175 ten westen van de huidige Calandbrug in de Europoort. Het tracé ligt op een verhoogd spoorviaduct, omdat kruisingen (met wegen, de kabels en leidingenstrook en de Rozenburgsesluis) ongelijkvloers moeten worden gerealiseerd. (bron: www.platformparticipatie.nl)

Onze klant

BESIX logo

Onze rol

Peter Mathlener is op het project Theemswegtracé actief als omgevingsmanager in de BPKV-tender.