Het project

Vervangen van de pijler van de beweegbare spoorbrug Spaarnebrug te Haarlem. De te vervangen brugpijler (pijler no 2) betreft de westelijke pijler van de Spaarnebrug welke enerzijds de oplegpijler van de beweegbare bruggen vormt en anderzijds de rempijler van de stalen bruggen over het Spaarne in Haarlem. De bestaande pijler is gefundeerd op een instabiele fundering, hetgeen aan zettingen onderhevig is. Horizontale verplaatsing van de opleggingen van de bruggen is tijdelijk ondervangen door middel van een hydraulisch actieve stempeling welke scheefzakken van de pijler voorkomt.