Het project

De realisatie van het project omvat het ontwerpen en uitvoeren van een nieuwe vaarweg tussen de Maas en Den Dungen. Er komen twee sluiscomplexen. Eén sluiscomplex in Empel en één in Berlicum. In Empel kan het wegverkeer over het sluiscomplex rijden om de route vervolgens over de Empelsedijk te vervolgen. In Berlicum kan alleen langzaam verkeer het sluiscomplex passeren. Van noord naar zuid worden de volgende bruggen over het kanaal gebouwd: brug Empelsedijk, brug Empelseweg, brug Bruistensingel, brug Graafsebaan, brug Beusingsedijk en brug N279.

Midden door het project loopt de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen. Om schepen veilig te laten passeren moet de spoorlijn hoger gelegd worden. Deze nieuwe (verhoogde) spoorbrug wordt aangelegd door ProRail. Daarnaast worden 4 sifons en 5 gemalen aangelegd en worden fietspaden en onderhoudswegen gerealiseerd. Daar waar nodig worden niet-kruisende wegen aangepast en een ecologische inpassing gerealiseerd. Al met al een project van omvang. WillemsUnie is een samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust- en oeverwerken.

Onze klant

logo willemsunie web

Onze rol

Arthur Janssen was verantwoordelijk voor werkvoorbereiding kunstwerken, planning, bouwmethoden, bekisting, ondersteuning, bouwlogistiek, opstellen werk- en keuringsplannen, ontwerpafstemming van DO naar UO en inkoop (begeleiding en ondersteuning).

Bron : WillemsUnie