Het project

In opdracht van Aanpak Ring Zuid verzorgt Combinatie Herepoort het ontwerp en de realisatie van de ombouw van de zuidelijke ringweg om Groningen. Hiermee wordt een betere doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van alle bestemmingen in de stad gerealiseerd. Daarnaast wordt de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving vergroot. Het werk is opgedeeld in vijf clusters, te weten:
Cluster 1: West
Cluster 2: Julianaplein
Cluster 3: Verdiepte ligging
Cluster 4: Oost
Cluster 5: Helperzoom

Onze klant

combinatie herepoort logo

Onze rol

Tom Huis in ’t Veld houdt zich voornamelijk bezig met de werkvoorbereiding voor Cluster 2: Julianaplein. Binnen dit cluster vallen 9 verschillende kunstwerken variërend van sloop/nieuwbouw tot renovatie. Het eerste kunstwerk wat van start gaat is KW 12. In totaal worden er 3 viaducten, een polderconstructie voor een verdiept fietspad en een pompkelder gerealiseerd. Daarnaast is Tom bezig met de Mock-ups. Dit is een beeldentuin naast het informatiecentrum waarin beeldbepalende elementen van de stedelijke kunstwerken getoond worden.