Het project

De Maaswerken vormen gezamenlijk een ingrijpend programma. Over een totale lengte van 222 kilometer werkt Rijkswaterstaat aan een veiligere, beter bevaarbare en meer natuurlijke Maas. Het werk bestaat uit 52 projecten. 

De oostelijke kolk van het sluizencomplex bij Maasbracht wordt verlengd tot 225 meter. Het sluizencomplex ligt in het Julianakanaal, ten westen van Maasbracht, en bestaat uit 3 sluiskolken. Samen vormen de kolken de overgang tussen het Julianakanaal en de Maas. Rijkswaterstaat verlengt de oostelijke kolk van Sluis Heel tot 225 meter. Met deze verlenging sluit de sluis aan op de grootte van de meeste sluizen op de Europese vaarwegen. Sluis Heel vormt de zuidelijke toegang van de Maas tot het Lateraalkanaal. De huidige 2 sluiskolken zijn niet lang genoeg voor schepen met een lengte van 190 meter.

Het sluizencomplex bij Born ligt in het Julianakanaal en bestaat uit 3 sluiskolken. De middelste kolk wordt verlengd tot 225 meter. Daarnaast worden de 2 andere sluiskolken gerenoveerd.

Onze klant

BESIX logo logo mourik 

Onze rol

Voor de combinatie Besix-Mourik was Arthur - namens Ipcon - verantwoordelijk voor de projectcoƶrdinatie met voornaamste aandacht voor een uitvoerbaar ontwerp en dito voorbereiding.