Het project

De gemeente Utrecht en BAM hebben een overeenkomst getekend voor de eerste fase van de herinrichting van het traject dat loopt van de dr. M.A. Tellegenlaan tot en met de Churchilllaan. Belangrijk onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een busbaan. De eerste fase met diverse voorbereidende werkzaamheden start begin 2017. Medio 2017 begint BAM met de tweede fase, de daadwerkelijke herinrichting. De derde en laatste fase – een goede aansluiting op het omliggende wegennet - wordt volgens planning in april 2019 afgerond. De vrije busbaan door Transwijk is onderdeel van de busbaan van Utrecht Centraal, via Papendorp naar Vleuten. Om de bussen een snelle doorgang te verlenen, worden twee onderdoorgangen gerealiseerd, één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. In de loop van 2019 beschikken reizigers over een netwerk van vrije bus- en trambanen waarmee zij snel en comfortabel door en naar de stad kunnen reizen (bron: www.baminfra.nl).

Onze klant

logo fl liebregts

Onze rol

Mark Huisman vervult de functie van (hoofd)uitvoerder en neemt een deel van de dagelijkse leiding op zich. Tevens stelt hij mede de planning op, stemt hij af met OG en andere nevenaannemers en verzorgt hij een deel van de financiële administratie.