Voorbereiding & Realisatie

De Utrechtsebaan is de belangrijkste toegangsweg voor Den Haag, maar er is geen ruimte om deze weg verder uit te breiden. De Utrechtsebaan loopt door tot de rand van het centrum en sluit niet meteen aan op de centrumring. Hierdoor kan de dagelijkse stroom auto’s lastig zijn weg vinden tijdens spitsuren en andere drukke momenten.

Om te zorgen dat verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg een alternatief heeft, wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. De Rotterdamsebaan loopt van het knooppunt Ypenburg met een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binckhorstlaan. Daar sluit de nieuwe weg bij de Neherkade meteen aan op de centrumring. Door deze nieuwe verbinding kan het verkeer zich beter verdelen en is er tijdens bijvoorbeeld de spitsuren minder vertraging. Met de komst van de Rotterdamsebaan worden de wegen rond Den Haag uitgebreid en is er meer ruimte voor het verkeer. (Bron: Den Haag)

Onze klant

logo combinatie rotterdamsebaan ipconOnze rol

Alain Kroese is als projectorganisator actief op dit project. 

 

Windpark Haringvliet bestaat uit totaal zes windturbines die komen te staan in het noorden van het eiland Goeree-Overflakkee tussen Middelharnis en Stad aan het Haringvliet. Het verwachte opgestelde vermogen van het windpark ligt rond de 22 MW. Hiermee kunnen ongeveer 22.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

De bouw van het windpark start begin 2019. De windmolens maken deel uit van het energiepark Haringvliet Zuid van ongeveer 50 hectare waar in de toekomst ook een zonnepark aangelegd wordt. Voor windpark Haringvliet is BAM Infra verantwoordelijk voor de civiele werkzaamheden. (Bron: bam.com).

Onze klant

logo bam


Onze rol

Alain Kroese is als werkvoorbereider/projectorganisator actief op dit project.

De Nieuwe Sluis Terneuzen gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio, wat goed voor de werkgelegenheid is. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis. (Bron: https://nieuwesluisterneuzen.eu/).

Onze klant

logo sassevaart


Onze rol

Theo Freijser is als 'Projectbegeleider Sluishoofden Civiel' verantwoordelijk voor de bouwdelen 'brugkelder', 'cellenwandconstructie' en 'landhoofden'. Hij stelt o.a. inkoopspecificaties op, koopt leveranciers en onderaannemers in, coördineert het UO ontwerp, stelt werkinstructies en object- en uitvoeringsplannen op, richt het digitaal keuringsdossier in Relatics in, voert verificaties met Relatics uit en bepaalt samen met het ontwerpteam de uitvoeringsmethodiek. 

De Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg wordt opnieuw geasfalteerd, en de kruising met de Jozef Platteweg wordt aangepast. Er komt een extra voorsorteerstrook om vanaf de Jozef Platteweg rechtsaf te slaan naar de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat hier water op het wegdek blijft staan bij hevige regenval. De weg wordt vanaf het politiebureau tot en met het spoorviaduct opnieuw geasfalteerd. Het complete werk wordt uitgevoerd in drie weekenden aan continue diensten (55 uur per weekend). (Bron: www.heyhoef.nl).

Onze klant

bam logo

Onze rol

Theo Freijser is namens Ipcon actief op dit project. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de inkoopspecificaties en het inkopen leveranciers en onderaannemers, de kostenbewaking, het opstellen van een planning en het coördineren van de weekendwerkzaamheden.

Het water in de haven van Zevenbergen keert terug. Met een wandelpromenade, terrassen en aanlegsteigers voor kleine bootjes komt er ook weer meer sfeer in het centrum. Daarnaast wordt de Markt heringericht, met ruim baan voor terrassen en evenementen. Bij de Markt komen bovendien nieuwe woningen en een supermarkt met parkeergarage, in het project Molenstraat. (Bron: Centrumontwikkeling Zevenbergen)

Onze klant

rasenberg

Onze rol

Arjan Rietra is als ontwerpleider infrastructuur en riolering, coördinator verleggen kabels en leidingen en senior werkvoorbereider infrastructuur actief op dit project.

 

In opdracht van Aanpak Ring Zuid verzorgt Combinatie Herepoort het ontwerp en de realisatie van de ombouw van de zuidelijke ringweg om Groningen. Hiermee wordt een betere doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van alle bestemmingen in de stad gerealiseerd. Daarnaast wordt de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving vergroot. Het werk is opgedeeld in vijf clusters, te weten:
Cluster 1: West
Cluster 2: Julianaplein
Cluster 3: Verdiepte ligging
Cluster 4: Oost
Cluster 5: Helperzoom

Onze klant

combinatie herepoort logo

Onze rol

Tom Huis in ’t Veld houdt zich voornamelijk bezig met de werkvoorbereiding voor Cluster 2: Julianaplein. Sjaak Verhoef is als Manager Technische Installaties actief op dit project.

De nieuwe A2-tunnel in Maastricht-Oost verbetert de verkeersdoorstroming in noord-zuid richting in onze stad. Het project Noorderbrugtracé sluit hier op aan en zorgt voor een betere doorstroming van het Maaskruisende verkeer aan de noordkant van de stad. Inclusief een snellere verbinding met België (Lanaken/Smeermaas) en een goede aansluiting op het wegennet in Maastricht-West. Hiervoor wordt aan de noordzijde van de (binnen)stad tussen 2015 en 2018 een geheel nieuwe verkeersstructuur gerealiseerd.Het Noorderbrugtracé heeft een totale lengte van ongeveer vijf kilometer en strekt zich uit van de brandweerkazerne in Limmel (Maastricht-Oost) tot aan de Nobellaan (Maastricht-West) en Brusselseweg (Maastricht-Noordwest). (Bron: http://www.noorderbrugmaastricht.nl)

Onze klant

ipcon strukton logo

Onze rol

Abdullah Alkan houdt zich op het project Noorderbrugtracé bezig met de overall planning. Hij bewaakt, stuurt bij en toetst de haalbaarheid van deze planning.

De onderdoorgang in de Vaillantlaan, ook wel 'De Put' genoemd omdat hij verdiept is aangelegd, ligt tussen de kruispunten Vaillantlaan-Parallelweg en Calandstraat-Waldorpstraat. Het oude viaduct waarop de tram en trein rijden wordt vervangen door een volledig nieuw te bouwen viaduct. 

Het nieuwe viaduct zal uit drie delen bestaan, waardoor de nu nog donkere onderdoorgang straks veel lichtinval krijgt. Dit draagt bij aan een betere sociale veiligheid. De onderdoorgang wordt ook breder gemaakt zodat er voor het autoverkeer drie rijstroken per richting beschikbaar komen. Nu zijn dat er nog twee per richting. Daarnaast komen er vrijliggende fietspaden. Ook wordt de onderdoorgang hoger zodat al het vrachtverkeer erdoor kan. Hoge voertuigen hoeven dan niet meer om te rijden. (Bron. www.bam.com)

Onze rol

Teun Oomen was in de tender- en realisatiefase als projectorganisator/tendermanager actief op dit project.

Windpark Wieringermeer is één van de grootste windprojecten op land van Nuon-moeder Vattenfall in Europa. De ontwikkeling van het park startte 10 jaar geleden via een samenwerking tussen ECN, Nuon en partners, en Windcollectief Wieringermeer. Eind 2019 moet het windparkt 100 turbines tellen en stroom opwekken voor 370.000 huishoudens. (Bron: Cobouw)

Onze rol

Teun Oomen was namens BAM Infra als programmamanager actief op dit project. Hij hield zich o.a. bezig met de marktverkenning en acquisitie in de windsector en was actief als stuurgroeplid.

De Nieuwe Driemanspolder is een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Momenteel wordt er hard gewerkt om hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. De herontwikkeling van dit gebied is bovendien belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen om de veiligheid van de omliggende regio te garanderen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Tussen 2017 en 2020 werkt aannemerscombinatie Dijkencombi aan de transformatie van de Nieuwe Driemanspolder. De combinatie bestaat uit Vissers Ploegmakers BV, F.P.H. Ploegmakers BV en Van de Wetering Cultuurtechniek BV. (bron: www.n3mp.nl).

Onze klant

N3MP logo 

Onze rol

Tom Huis in 't Veld is namens Ipcon actief op dit project. Hij houdt zich bezig met de werkvoorbereiding en het opstellen van keuringsplannen vanuit Syse.

De aard van de stoffen, de temperaturen en de verschillende drukniveaus die in het raffinageproces voorkomen, vormen vaak een beproeving voor installaties van BP. Periodiek onderhoud en snelle reparaties zijn dan ook geboden. Het onderhoud kan zeer ingrijpend zijn, waarbij veel apparatuur in zijn geheel wordt vernieuwd. Tijdens grootscheepse onderhoudsprojecten - zoals een Turn Around - worden complete units gedemonteerd voor een grondige inspectie en worden talrijke onderdelen gereinigd, aangepast en/of vervangen. Bij dit project is dat het geval bij de ovens op de site van BP in Rotterdam, die aan de binnenkant vervangen worden en waarvan de preheating compleet wordt vervangen (bron: www.bp.com).

Onze klant

5consultancy logo

Onze rol

Tom houdt zich bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de Turn Around. Hij coördineert ca. 15 onderaannemers, verzorgt de algehele communicatie en regelt werkvergunningen. 

De gehele Tractaatweg (N62), wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken. In het voorjaar van 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De aansluitingen op de Tractaatweg bij de Axelse Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) worden ongelijkvloers. Bovendien komen er viaducten, zodat het verkeer op de Tractaatweg ongehinderd kan doorrijden. In het landschap worden aanpassingen gedaan om de weg minder te laten opvallen. Tevens wordt er nieuwe natuur gerealiseerd als compensatie (bron: http://www.tractaatweg.nl).

Onze klant

logo boskalis project

Onze rol

Theo Freijser is als 'projectcoördinator kunstwerken' actief op dit project. Hij houdt zich bezig met de voorbereiding en integrale fasering van de verschillende diciplines.

De gemeente Utrecht en BAM hebben een overeenkomst getekend voor de eerste fase van de herinrichting van het traject dat loopt van de dr. M.A. Tellegenlaan tot en met de Churchilllaan. Belangrijk onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een busbaan. De eerste fase met diverse voorbereidende werkzaamheden start begin 2017. Medio 2017 begint BAM met de tweede fase, de daadwerkelijke herinrichting. De derde en laatste fase – een goede aansluiting op het omliggende wegennet - wordt volgens planning in april 2019 afgerond. De vrije busbaan door Transwijk is onderdeel van de busbaan van Utrecht Centraal, via Papendorp naar Vleuten. Om de bussen een snelle doorgang te verlenen, worden twee onderdoorgangen gerealiseerd, één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. In de loop van 2019 beschikken reizigers over een netwerk van vrije bus- en trambanen waarmee zij snel en comfortabel door en naar de stad kunnen reizen (bron: www.baminfra.nl).

Onze klant

logo fl liebregts

Onze rol

Mark Huisman vervult de functie van (hoofd)uitvoerder en neemt een deel van de dagelijkse leiding op zich. Tevens stelt hij mede de planning op, stemt hij af met OG en andere nevenaannemers en verzorgt hij een deel van de financiële administratie. 

Swietelsky Rail Benelux BV is een in Oisterwijk gevestigde spooronderneming, van het Oostenrijkse moederbedrijf “SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.”. De grootste opdrachtgever van Swietelsky is ProRail. De past performance EMVI-beoordelingen - welke ProRail hanteert op haar aanbestedingen - dwingt de inschrijvers een hoge boordeling te behalen op de reeds gerealiseerde projecten. Daarmee ligt de lat hoog om op onder andere kwaliteit, veiligheid, planning, organisatie, management en projectcontrole ruim voldoende af te ronden op de lopende projecten.

Onze Klant

logo swietelsky

Onze Rol

Swietelsky vroeg in 2017 Joep Koppe om een aantal bedrijfsprocessen te optimaliseren met als doel de Past Performance beoordelingen te verhogen. Hiermee kan een voorsprong worden behaald op de komende aanbestedingen.

Het project ‘’Spoorbrug Muiderberg’’ is een onderdeel van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere. De uitbreiding bestaat onder andere uit het verbreden van de snelwegen op bovengenoemd traject. Door de wegen te verbreden blijft de regio optimaal bereikbaar. Het consortium SAAone realiseert het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef.

Werkzaamheden Spoorbrug Muiderberg: het doel

Door de verbreding van de Rijksweg A1 voldoet de bestaande spoorbrug van Muiderberg niet meer aan de gestelde eisen. Om ervoor te zorgen dat de spoorbrug weer voldoet, wordt een nieuwe stalen boogbrug gerealiseerd welke uiteindelijk zal rusten op 2 landhoofden. Dit zal ervoor zorgen dat er voldoende ruimte wordt gecreëerd voor de A1.

Onze klant

logo boskalis project

Onze rol

Deze nieuwe stalen boogbrug is op een locatie naast de rijksweg A1 gebouwd, zodat deze middels SPMT’s op haar definitieve plaats kan worden verreden. Door de slechte ondergrond moet er echter eerst een speciale “rijloper” gerealiseerd worden, zodat deze brug goed en veilig getransporteerd kan worden. De bestaande ondergrond moet tot een diepte van minimaal 7 meter diep verdicht en verhard worden. Hierna wordt over de gehele rijloper AGRAC en asfaltconstructie aangebracht. De opnameplateau ‘s en afzetplateau’s worden respectievelijk uitgevoerd in een betonplaat en een paalmatrasconstructie. Op deze manier kan de stalen boogbrug op de juiste wijze verplaatst worden. De rol van Ipcon bij dit project is de afstemming tussen ontwerp en realisatie, zodat uiteindelijk ook een tijdige realisatie kan plaatsvinden. 

De Middenweg en Orionweg in het haven- en industrieterrein van Moerdijk worden in opdracht van Port of Moerdijk vernieuwd. Gedurende dit project worden in de tussenliggende nachten maar liefst 72 bedrijfsinritten van in totaal 8000 vierkante meter vernieuwd. Bovendien wordt er in acht weekenden 12.000 ton asfalt verwerkt. De Middenweg en de Orionweg zijn de toegangswegen voor meer dan veertig bedrijven, die allemaal zo goed mogelijk bereikbaar willen blijven.

ONZE KLANT

logo bam

ONZE ROL
Theo Freijser is werkzaam als projectcoördinator en omgevingsmanager op dit project. Door het grote aantal transportbewegingen in deze vierde zeehaven van Nederland, is het project gegund op basis van een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) plan. In het plan is omschreven hoe deze bedrijven bereikbaar blijven tijdens de grootschalige verhardingswerkzaamheden. Dit wordt gedaan door alle asfaltwerkzaamheden tijdens acht weekenden uit te voeren en de 72 bedrijfsinritten van de aanliggende bedrijven ’s nachts te vernieuwen. Op deze manier wordt de hinder van de werkzaamheden geminimaliseerd. Elke ochtend wordt telefonisch gecheckt bij de desbetreffende bedrijven of de werkzaamheden van die nacht naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Door deze aanpak worden zorgen weggenomen bij de opdrachtgever en wordt tevredenheid van de stakeholders gegarandeerd.

Project Brugman beslaat het onderhoud van sluizen en bruggen in de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen. Ze organiseren de bediencentrales en zorgen ervoor dat de scheepvaart efficiënter wordt bediend, beter geinformeerd en vlotter begeleid. Hierdoor kunnen schepen sneller doorvaren en worden de kanalen beter benut. Tevens wordt zorg gedragen voor het lokaal en op afstand bedienen van bruggen en sluizen in het kanalengebied. 

Onze klant

istimewa stork logo

Onze rol

Bart Klaver schrijft een communicatieplan voor Project Brugman. Daarnaast stelt Richard van der Kallen een opleverdossier op voor de Nautische Centrale Tilburg en is als sparringpartner voor - en als controleur op - de bouwkundige aannemer actief. 

De Gemeente Amsterdam en Koninklijke BAM Groep nv hebben een contract getekend voor de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage en de herinrichting van het Gustav Mahlerplein in Zuidas. De ondergrondse fietsparkeergarage Mahlerplein biedt ruimte voor 3000 fietsen. Er is een entree aan de Gustav Mahlerlaan met een rollende hellingbaan en transparante overkapping inclusief verlichting. Daarnaast is er een entree met trap aan de kant van station Amsterdam Zuid. Het ontwerp van de garage is helder en overzichtelijk, heeft een ruimtelijke beleving, geeft ruimte voor vlotte doorstroming binnenin de stalling en biedt veel inval van daglicht. Hierdoor is het gebruiksvriendelijk, comfortabel en sociaal veilig.

Onze klant

logo bam

Onze rol

Richard van der Kallen is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van de hypermoderne fietsenstalling op de Zuidas te Amsterdam.

Bron: Gemeente Amsterdam

In 2015 startte BAM Infra Wegen - in opdracht van de provincie Noord-Brabant - met het reconstrueren van de N641 tussen Oud-Gastel en de A17. De provincie wilde het asfalt vernieuwen, maar ook de verkeersveiligheid voor fietsers en aanwonenden op dit weggedeelte verbeteren.

Inmiddels is de weg opnieuw geasfalteerd met stiller asfalt en de kruispunten N641/A17 en N641/Vierschaarstraat/Bolbaan zijn opnieuw ingericht. Ook het fietspad is vernieuwd en verbreed en er is nieuwe verlichting aangebracht. Beiden zijn zoveel mogelijk ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig

Onze klant

bam logo

Onze rol

Theo Freijser - partner van Ipcon - was op dit project werkzaam als projectbegeleider. Hij ondervond dat zijn technische kennis, wat hij in de praktijk heeft opgedaan als uitvoerder, een groot voordeel oplevert. De rollen die Theo voornamelijk vervulde tijdens dit project waren het signaleren, opstellen en onderbouwen van de contractwijzigingen bij de opdrachtgever. 

Het project 'Renovatie biogasinstallatie AWZI te Leiden Zuid-West' bestaat uit het uitvoeren van civieltechnische, bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken en automatiseringswerkzaamheden ten behoeve van de renovatie en een aantal aanpassingen van de installatie, op de AWZI Leiden Zuid-West. 

Onze klant

logo heijmans 1

Onze rol

Richard van der Kallen deed de civieltechnische werkvoorbereiding op dit project. Tevens completeerde hij het objectendossier en verzamelde hij ATEX-documten.

De Neherkade, een belangrijke schakel in het Haagse wegennet, is gereconstrueerd. De kade is nu breder en heeft een onderdoorgang (korte tunnel) bij het Leeghwaterplein. Ook is er meer ruimte voor groen. Dagelijks rijden zo’n 27.000 voertuigen over dit onderdeel van de Centrumring. Met de komst van de Rotterdamsebaan neemt dit aantal alleen maar toe. En dan kruist de tram de Neherkade ook nog op twee kruispunten. Herinrichting was noodzakelijk, zowel voor de verkeersdoorstroming als de luchtkwaliteit. Maar midden in de stad een weg verbreden en een onderdoorgang maken voor kruisend verkeer is uiteraard een uitdaging. Met alleen al drie grote flats en twee monumentale panden aan de bouwput zijn er heel wat lijntjes met de omgeving geweest.

Onze klant

Combinatie van:

logo duravermeer groen   BESIX logo

Onze rol

Joep Koppe was als projectbegeleider actief op dit project.

Bij BAM Infra, regio Zuidwest Wegen is Ipcon in de persoon van Theo Freijser verantwoordelijk voor de voorbereiding van enkele centraal aangestuurde projecten.

Reconstructie Backer en Ruebweg aansluitng A16

De werkzaamheden bestaan uit  opbreken en de reconstuctie van de bestaande asfaltverhardingen, als het uitvoeren van betonreparaties en versterken schampkanten van het viaduct over het spoortrace Dordrecht -  Breda.
Gedurende de bouwfase worden in een treinvrije periode van 52 uur, de diverse  werkzaamheden en partijen zowel bovenop als onder het viaduct uitgevoerd.

De N322 is van oudsher de belangrijkste route tussen de Maas en Waal. De provinciale weg N322, ook wel de Heemstrabaan of Van Heemstraweg genaamd, voldoet echter niet meer aan het huidige verkeersaanbod. De situatie bij de provinciale weg N322 bij Zaltbommel wordt daarom gewijzigd. De werkzaamheden van het project bestaan onder andere uit een verbreding van de weg nabij de rijksweg A2, de aanleg van een nieuw viaduct over de deze rijksweg, een nieuwe provinciale weg tussen de Van Heemstraweg en de Steenweg en de bouw van een fietstunnel. De gemeente gaat in hetzelfde tijdsbestek aan de slag om het verkeer beter te verdelen over de Zaltbommelse wegen. (Bron: Provincie Gelderland)

Onze klant

logo strabag

Onze rol

Gerben van Strien was als projectleider actief op het project 'Ombouw N322'. 

De Wilhelminasluis (1904) wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd. De afmetingen en de vorm (komsluis) voldoen niet aan de eisen van de moderne beroepsvaart. De provincie Noord-Holland vervangt de sluis door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Qua afmeting wordt de sluis langer, breder en dieper (156 x 14 x 4,7 meter) zodat binnenvaartschepen van CEMT klasse Va (maximaal 110 x 11,4 x 4,2 meter) de sluis makkelijker kunnen passeren. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces in de toekomst efficiënter waardoor de wachttijd voor wegverkeer korter wordt. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en daarmee een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

ONZE KLANT

logo heijmans 1

ONZE ROL

Peter Mathlener vervult op dit project de rol van senior projectcoördinator en ontwerpleider. 

Het Programma Prestatiecontracten NAT omvat zes waterbouwkundige projecten in voorbereidingen een in uitvoering. Het programma beoogt op efficiënte wijze de contactvoorbereiding en aanbesteding van de betrokken.

Door Ipcon wordt de rol van coördinerend technisch adviseur ingevuld. In algemene zin betreft dit het uitvoeren van taken en activiteiten  binnen een voorbereidings-en/of uitvoeringingsfase van het project, met als uitgangspunten: de “Werkwijzer Aanleg”, Systems Engineering  en systeem gerichte contractbeheersing.

Partners van Ipcon hebben de voorbereiding gedaan van diverse regionale projecten van BAM Wegen, regio Zuidwest.

 

Raamcontract asfalt 2014 -2016 Roosendaal.

Asfalt onderhoudswerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Roosendaal.

 

Noordwestelijke Randweg Zundert.

De Noordwestelijke Randweg Zundert verbindt de Rucphenseweg (de N638) met de Bredaseweg (de N263) en via de Hofdreef en de Meirseweg met de E19. De nieuwe Randweg levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een betere auto-ontsluiting voor Zundert en ontlast de dorpskern in belangrijke mate van doorgaand autoverkeer. Parallel aan de Randweg zal een ecologische verbindingszone van formaat worden gerealiseerd. De opvallende nieuwe fietsbrug voor het langzaam verkeer geeft een comfortabele en veilige vorm aan de verbinding tussen de dorpen Zundert en Klein-Zundert.

Dit alles maakt de Noordwestelijke Randweg tot een uniek maar ook een complex project waarin autoverkeer, planten, dieren, fietsers en recreanten, ieder met hun specifieke wensen en eisen optimaal langs en over de Randweg moeten worden verbonden.

 

Verbindingsweg Borchwerf II Roosendaal

De Verbindingsweg Borchwerf II Roosendaal wordt aangelegd tussen de twee bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld. Deze weg wordt aangelegd om de Gastelweg en de wijk Kalsdonk te ontlasten. De weg ligt aan de oostzijde van Roosendaal in een polderlandschap tussen de Vaartkant en de Leemstraat. De weg wordt als gebiedsontsluitingsweg aangelegd, over twee viaducten (werk ProRail), die in november 2014 worden gerealiseerd. De weg bestaat uit een hoofdrijbaan, parallelwegen en vrij liggende fietspaden. De weg kruist twee bestaande wegen.

Steeds meer mensen pakken de trein tussen Schiphol en Lelystad. Als we het spoor niet aanpassen, ontstaan er – net als op de weg – flinke files. Om alle reizigers op tijd naar hun bestemming te brengen, moeten er meer treinen kunnen rijden. De rijksoverheid heeft ProRail gevraagd de spoorlijn tussen Schiphol en Lelystad om te bouwen tot een moderne 'spoorsnelweg', met ruimte voor meer treinverkeer. Het is een uitdaging om rond Almere en Lelystad en vooral in het drukke Amsterdam het spoor klaar te maken voor de toekomst. Op het project OV SAAL (Openbaar Vervoer Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) wordt deze uitdaging aangegaan.

De capaciteit van het spoor vergroten is niet altijd een kwestie van extra spoor neerleggen. Daar is vaak ook niet genoeg ruimte voor. Daarom wordt het bestaande spoorwegnet zo aangepast, dat er meer treinen kunnen rijden. Alleen als het écht niet anders kan – zoals in Amsterdam – komt er nieuw spoor bij.

Onze klant

logo bam

Onze rol

Peter Mathlener is - namens Ipcon - als hoofdwerkvoorbereider actief op dit project. Hij is verantwoordelijk voor onder andere de aansturing van de algehele werkvoorbereiding, afstemming met Gemeente Ouder-Amstel en BLVC-overleg met stadsdeel Zuid-oost en hulpdiensten.
 

Het aantal reizigers en passanten op Utrecht Centraal groeit. Het station is ooit gebouwd voor circa 35 miljoen reizigers per jaar, maar op dit moment maken jaarlijks zo’n 88 miljoen mensen gebruik van het station. Dit aantal neemt in de toekomst alleen nog maar toe, naar verwachting tot zo’n 100 miljoen reizigers in 2030. Daarom bouwde ProRail een nieuwe Stationshal. Het nieuwe Utrecht Centraal is overdekt met een groot golvend dak dat door zijn vorm zorgt voor veel lichtinval en ruimte. De lichtlijnen in het dak benadrukken de golvende beweging. Het station wordt een herkenbaar, zelfstandig gebouw met aan twee kanten een duidelijke entree aan een groot, verhoogd voorplein.

ipcon utrecht centraal web  ipcon utrecht centraal 1 web


Onze klant

logo movares


Onze rol

Binnen dit project heeft Ipcon de rol van assistent Bouwmanager ingevuld. De voornaamste taken in deze rol waren het waarborgen kwaliteit, veiligheid, tijd en budget van het project, toezicht houden op werken en het voorbereiden van buitendienst stellingen.

Vervangen van de pijler van de beweegbare spoorbrug Spaarnebrug te Haarlem. De te vervangen brugpijler (pijler no 2) betreft de westelijke pijler van de Spaarnebrug welke enerzijds de oplegpijler van de beweegbare bruggen vormt en anderzijds de rempijler van de stalen bruggen over het Spaarne in Haarlem. De bestaande pijler is gefundeerd op een instabiele fundering, hetgeen aan zettingen onderhevig is. Horizontale verplaatsing van de opleggingen van de bruggen is tijdelijk ondervangen door middel van een hydraulisch actieve stempeling welke scheefzakken van de pijler voorkomt.

De Maaswerken vormen gezamenlijk een ingrijpend programma. Over een totale lengte van 222 kilometer werkt Rijkswaterstaat aan een veiligere, beter bevaarbare en meer natuurlijke Maas. Het werk bestaat uit 52 projecten. 

De oostelijke kolk van het sluizencomplex bij Maasbracht wordt verlengd tot 225 meter. Het sluizencomplex ligt in het Julianakanaal, ten westen van Maasbracht, en bestaat uit 3 sluiskolken. Samen vormen de kolken de overgang tussen het Julianakanaal en de Maas. Rijkswaterstaat verlengt de oostelijke kolk van Sluis Heel tot 225 meter. Met deze verlenging sluit de sluis aan op de grootte van de meeste sluizen op de Europese vaarwegen. Sluis Heel vormt de zuidelijke toegang van de Maas tot het Lateraalkanaal. De huidige 2 sluiskolken zijn niet lang genoeg voor schepen met een lengte van 190 meter.

Het sluizencomplex bij Born ligt in het Julianakanaal en bestaat uit 3 sluiskolken. De middelste kolk wordt verlengd tot 225 meter. Daarnaast worden de 2 andere sluiskolken gerenoveerd.

Onze klant

BESIX logo logo mourik 

Onze rol

Voor de combinatie Besix-Mourik was Arthur - namens Ipcon - verantwoordelijk voor de projectcoördinatie met voornaamste aandacht voor een uitvoerbaar ontwerp en dito voorbereiding.

Tussen Museum Boijmans van Beuningen, het Natuurhistorisch Museum, de Kunsthal, het Nederlands Architectuur Instituut en het Erasmus Medisch Centrum is de Museumpark parkeergarage en een ondergrondse waterberging gebouwd. Onder de inrit van de parkeergarage is een waterberging gerealiseerd met een capaciteit van ongeveer 10.000 m3. De ondergrondse parkeergarage biedt plaats aan ongeveer 1.150 voertuigen. Op de garage is het Museumpark opnieuw ingericht met een toevoeging van meer dan 200 bomen en een fraai vormgegeven evenemententerrein.

Ipcon was binnen de Alliantie verantwoordelijk voor scopewijzigingen en raakvlakken cq afstemming met andere projecten ten behoeve van de bereikbaarheid en openstelling van de parkeergarage.

PUMA, Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte, is een samenwerkingsverband van de waterbouwers Boskalis Westminster en Van Oord. PUMA realiseert in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam tussen 2008 en 2013 het eerste gedeelte van Maasvlakte 2 - de uitbreiding van de Rotterdamse haven. De kades en de infrastructuur voor Maasvlakte 2 zijn deel van het contract van PUMA. PUMA heeft voor deze werkzaamheden een onderaannemer in de arm genomen: BAVO-MV2. Dit is een samenwerkingsverband van BAM Civiel, BAM Rail, BAM Wegen, Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en KWS Infra.

Onze klant

BAVO-MV2 - combinatie van:

logo bam     logo volkerwessels

Onze rol

Joep Koppe was namens Ipcon als projectbegeleider actief op dit project.