Het project

Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doelstelling om per wijk meer afval te scheiden, zodat er minder restafval is (< 100 kg per inwoner per jaar). Afhankelijk van de wijkstructuur en het type woningbouw worden nieuwe containers uitgezet, zowel aan huis, inpandig of in de openbare ruimte, via ondergrondse inzamelsystemen (OCC's in deze gemeente). 

Onze klant

gemeente leidschendam voorburg ipcon logo

Onze rol

Namens Ipcon is Martin Lenferink als projectleider actief op dit project.