Het project

De belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied, de A15, ondergaat een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 wordt breder, waardoor er meer verkeer gemakkelijker door kan rijden. Het project Verbreding A15 omvat naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat dat in één keer is aanbesteed.

ONZE KLANT

logo a lines a15

ONZE ROL

Binnen dit project leveren Corné Thomassen en Peter Mathlener hun bijdragen namens Ipcon. Corné is vanuit Omgevingsmanagement verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met de omgeving met de nadruk op het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Peter is actief als plaatsvervangend projectleider kabels & leidingen op dit DBFM-contract verantwoordelijk voor het stakeholdermanagemen voor ca 60 kabel- en leidingbeheerders, het leidingbureau van de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf.