Het project

De oeverconstructie van traject 20, een traject van ca. 13 km tussen Winkel en Kolhorn, wordt vervangen. Doel van het project is om de vaarweg in stand te houden door het vervangen van de oeverconstructies, waar deze op de genoemde trajecten een conditiescore 6 heeft. De vervanging is gebaseerd op de uitgangspunten van risico-gestuurd beheer en de restlevensduur van de constructie, waarbij de vervanging per oevertraject plaats vindt op basis van een 10-jaars cyclus, zoals vastgelegd en beschreven in het PMO. (Bron: tenderned)

Onze klant

beens groep logo

Onze rol

Martin Lenferink is namens Ipcon als Adviseur Communicatie actief op dit project.