Het project

Windpark Borssele is een toekomstig Nederlands complex van diverse offshore windmolenparken. Het windenergiegebied Borssele ligt op ca. 22 kilometer van de kust van Zeeland, ter hoogte van Walcheren.

Onze klant

logo tennet web

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project als omgevingsmanager verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de 'Start MER' notitie voor de aanleg van het Windpark Borsele.