Het project

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.
Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken. (bron: www.portofrotterdam.com)

Onze klant

BESIX logo   logo infranea ipcon

Onze rol

Peter Mathlener is namens Besix actief als omgevingsmanager. In zijn rol als omgevingsmanager is hij verantwoordelijk voor het team 'omgeving' en de conditioneringsaspecten; vergunningen, kabels- & leidingen, ecologie, communicatie en stakeholdermanagement.

Anass Fizazi is namens Infranea actief als BIM specialist op dit project.