Het project

De gemeente Sliedrecht besteedt tweejaarlijks een OMOP (Overeenkomst Met Open Posten) aan, ten behoeve van kleinschalig en middelgroot onderhoud aan elementverhardingen. Voor de overeenkomst van 2017 – 2019 wordt - naast de prijs van de aanbieding - verder uitsluitend gekeken naar de wijze waarop de inschrijver omgaat met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe dit zichtbaar is voor medewerkers, opdrachtgevers en burgers.

Onze klant
logo de jager sliedrecht
Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft - namens Ipcon – een inventarisatie gemaakt van de wijze waarop duurzaamheid en MVO zijn geïntegreerd binnen het bedrijf. Hij heeft dit vertaald naar een Plan van Aanpak. Op basis van de aanwezige kennis van duurzaamheid en MVO en door het inleven in de drijfveren en werkwijze van de klant is een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld.