Het project

De gemeente Kaag en Braassem heeft tot doel de levensduur van de brugaandrijvingen met minimaal 25 jaar te verlengen, waarbij zoveel mogelijk voldaan moet worden aan de geldende wet- en regelgeving. 

Onze klant
hollandia logo ipcon

Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij - in lijn met de aankomende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving. Daarnaast heeft Marcel het EMVI-plan voor het gunningscriterium Omgevingsmanagement geschreven.