Het project

De beweegbare brug in Blokzijl verbindt het gebied ten zuiden van het Noorderdiep (gedeelte van de dorpskern, enkele (mini)campings en het buitengebied), met het gedeelte van de dorpskern en de verderop gelegen N333 ten noorden van het Noorderdiep. De N333 zorgt voor de regionale ontsluiting van Blokzijl. De sluis verbindt “de Havenkolk” met “het Noorderdiep” en vormt daarmee een belangrijke schakel in de recreatievaart.

Het project betreft het ontwerp en de realisatie en het vervangen van het val van de brug, het ontwerp en de realisatie en het vervangen van de sluisdeuren, inclusief het bewegingswerk en de kelders van de naastgelegen sluis en het ontwerp en de realisatie van straatmeubilair ter plaatse van de sluis.

Onze klant
hollandia logo ipcon

Onze rol

Voor Hollandia Services heeft Marcel Stiefelhagen - namens Ipcon - een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij - in lijn met de komende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving en niet enkel op het informeren. Een tweede rol betrof het reviewen van een door een derde partij opgesteld EMVI-plan, onder meer door gebruik te maken van de beproefde Ipcon EMVI-review methode.