Het project

Aan de oostzijde van de gemeente Druten, wordt de nieuwe woonwijk Tichellande gerealiseerd. Deze wijk bevindt zich nabij historische waterpartijen, zogenoemde ‘tichelgaten’. Voor de herinrichting van deze wijk, is onze klant - Postma Bouw & GWW b.v. - uitgenodigd een aanbieding te doen. Een 'plan van aanpak' vormt een onderdeel van deze aanbieding.

Onze klant

logo postma bouw gww 

Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft - namens Ipcon – het 'plan van aanpak' opgesteld. Dit plan beschrijft hoe onze klant de opdrachtgever ontzorgt, hoe hij zijn werkzaamheden organiseert en hoe hij de gewenste kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering bereikt. Hij heeft - naast de vereiste 3 criteria en met het oog op de naderende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving.