Het project

Er lopen verschillende vaarroutes over de Waddenzee. Maar het water is ondiep en door de sterke stroming veranderen de vaargeulen vaak. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen naar de eilanden en de Waddenhavens. Er wordt daarom doorlopend baggerwerk uitgevoerd, zodat een betere bereikbaarheid voor de veerdiensten gerealiseerd kan worden. In de uitvoering is het daarbij belangrijk verschillende belangen in acht te nemen: de Waddenzee als kwetsbaar natuurgebied, bereikbaarheid van de eilanden, maar ook het ontzien van de kabels en leidingen aanwezig op het Wad.

Onze Klant

logo van der lee

Onze Rol

Jantien van der Vet is omgevingsmanager voor de uitvoerder. Voor deze opdracht heeft zij een SOM-set opgesteld, maar zij stemt ook af met Rijkswaterstaat en kabel- en leidingeigenaars.