Het project

De Gemeente Tilburg en BAM Infra hebben een overeenkomst gesloten voor het integrale beheer van de wijk Reeshof. De samenwerking heeft een looptijd van vier jaar met optie tot verlenging met een periode van nog eens vier jaar. De vernieuwende vorm van samenwerking verlangt van BAM een rol als huisvader voor de wijk, met de gemeente in de rol van regisseur. De uitdaging, zo stelt de gemeente, ligt in de optimale ontzorging van het beheer. De integrale werkwijze kenmerkt zich door de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. In dit beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.

Onze Klant

bam logo

Onze Rol

Joep Koppe, Bart Klaver en Robbert van de Wouw waren namens Ipcon actief op dit project in de Reeshof. Joep vervulde de rol van projectorganisator, terwijl Bart als omgevingsmanager fungeerde. Robbert was verantwoordelijk voor de externe communicatie en burgerparticipatie.