Het project

Het ruim anderhalf jaar lopende project 'Leur Oost', betreft de vervanging van riolering en waterleiding in een deel van de gemeente Etten-Leur. Voor dit project is - voor de combinatie C-infra en A&M-infra - heel nadrukkelijk vóór, tijdens en na het project de interactie met de omgeving gezocht. Door vooraf de dialoog te zoeken kunnen belangen, risico’s en knelpunten beter in kaart worden gebracht en kan samen met de omgeving naar oplossingen worden gezocht. Op die manier wordt het draagvlak en de acceptatiegraad van dit soort projecten, die over het algemeen als hinderlijk wordt ervaren, vergroot.

Onze Klant

logo c infra web        logo a en m infra

Onze Rol

Voor de combinatie C-infra en A&M-infra heeft Marcel Stiefelhagen - namens Ipcon - een 3-tal EMVI-plannen geschreven. Deze EMVI-plannen hadden betrekking op 'Communicatie', 'Veiligheid en bereikbaarheid' en 'Fasering en planning'. Voor deze plannen heeft hij een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij de nadruk gelegd op interactie met de omgeving en niet enkel op het informeren.