Het project

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit (maximale capaciteit). Het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Onze klant

logo tennet web           bam logo

Onze Rol

Marcel Stiefelhagen speelde gedurende 3 jaar een verbindende rol bij dit groot infrastructureel hoogspanningsproject in West-Brabant. Hij had in deze rol te maken met initiatiefnemer Tennet, gemeentebestuurders, leden van de provinciale staten, actie- en andere belangengroepen (zoals natuurorganisaties), Tweede Kamerleden en de Minister. Het resultaat is een regionaal advies aan de Minister dat op 7 juli door hem is opgevolgd. Dit project wordt door ons gezien als een schoolvoorbeeld van (burger)participatie.

Martin van Kempen was op dit project actief als omgevingsmanager en Wouter Eijgelsheim is actief als werkvoorbereider.