Het project

De voormalige Noordwaard polder is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden – deze is gelegen tussen de Brabantse Biesbosch en de rivier de Nieuwe Merwede. In de levendige historie van dit landschap bepalen natuur, water en mens afwisselend het beeld van het gebied. Door ontpoldering is de veiligheid in het benedenrivierengebied vergroot zodat het rivierwater bij hoogwater de Noordwaard in en weer uit kan stromen.

Onze Klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Als adviseur Omgeving in dit project was Jessie Vols, partner bij Ipcon, verantwoordelijk voor de aspecten op gebied van Ruimtelijke Ordening en adviseerde zij het Rijkswaterstaat team over hoe om te gaan met wijzigingen in het Rijksinpassingsplan van de Ontpoldering van de Noorwaard. Jessie heeft deze opdracht in 2015 uitgevoerd.