Het project

Nederlandse rivieren krijgen vaker te maken met hoogwater. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden gaat stromen, kan begroeiing de doorstroming van het water belemmeren. Project Stroomlijn verwijdert deze belemmerende begroeiing zodat het water weer sneller door kan stromen.

Onze klant

logo rijkswaterstaat

 

Onze rol

In 2013 en 2014 is Jessie Vols, partner bij Ipcon, voor dit project werkzaam geweest als omgevingsmanager. Als omgevingsmanager vanuit Rijkswaterstaat heeft Jessie de belangen van Rijkswaterstaat en die van de vele omgevingspartijen in kaart gebracht. Dit doet zij door communicatie en rekening te houden met ieders wensen en belangen en creatieve oplossingen te bedenken. Idealiter streeft Jessie naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben door de gekozen oplossing. Taken die hierbij horen zijn het organiseren van informatieavonden, het maken van stakeholderanalyses en het veelvuldig overleg hebben met belanghebbenden over zowel hen belangen als de voortgang van het project.

In 2015, 2016 en 2017 is Jessie namens Ipcon het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer op technisch vlak. Daarnaast toetst zij documenten met betrekking tot techniek, zoals de procesbeschrijving integrale veiligheid, het ontwerpplan en het proces van vergunningen. Daarnaast draagt zij bij aan onder andere reacties op voorgestelde wijzigingen en aan voortgangsoverleggen.