Het project

In 2014 ging de Gemeenteraad van Texel unaniem akkoord met het advies van het College van Burgemeester en Wethouders om de resultaten van het IABR – Projectatelier Planet Texel integraal over te nemen en te gebruiken als leidraad voor de ontwikkeling van het eiland. De centrale vraag daarbij was hoe toerisme en economie verenigd konden worden met ecologie en landschap. Dit besluit zorgde ervoor dat er concreet aan de slag kon worden gegaan met het toeristische hart van het eiland: De Koog.

ONZE KLANT

logo gemeente texel

ONZE ROL

Bart Klaver is projectleider/omgevingsmanager binnen dit project. De Koog is dé badplaats op Texel, maar oogt versleten en rommelig. Samen met onder meer de plaatselijke ondernemersvereniging, de dorpscommissie en de toeristische ondernemers van Texel werkt Bart aan het kwalitatief verbeteren van de badplaats. De ruimtelijke entree van het dorp, de verbinding met duin en strand, terrassen en horecapanden in het centrum worden alle aangepakt. Met als uiteindelijke doel: van De Koog weer een aantrekkelijk duindorp maken voor toeristen en bewoners.