Het project

Op de campus van de TU Delft spelen zich verschillende projecten af binnen één relatief klein gebied met diverse stakeholders. Het eerste project is de bouw van een nieuw innovatief onderwijsgebouw met veel flexibele ruimtes, genaamd ‘Pulse’. Dit is het eerste energieneutrale gebouw op de campus van de TU Delft, door onder andere de aanleg van circa 950 vierkante meter zonnecellen op het dak en warmtekoudeopslag in de bodem. Een tweede project is de verbouwing van een ouder gebouw tot ‘Learning Lab’: een proeftuin voor docenten waar zij in samenwerking met studenten nieuwe lesmethodes ontwikkelen. Verder wordt aan de overkant van Pulse een nieuw multifunctioneel gebouw ontwikkeld waarin een grote fietsenstalling, een fietsenstalling en een coffeebar worden gehuisvest. Al deze projecten bevinden zich op het plein van de TU Delft en aan de toegangsweg voor voornamelijk fietsers van en naar de campus: Leeghwaterstraat. Ook deze worden beide heringericht, op zo’n manier dat de campus nog meer duurzaam bereikbaar is.

Coffee Bikes 1 1280x600 c center Learning Lab 2 5MB 1280x600 c center

 

Onze klant

logo tu delft

Onze rol

Zoals hierboven beschreven spelen er zich, binnen een relatief klein gebied, verschillende projecten op de campus van de TU Delft af met diverse stakeholders. Verschillende onderdelen van de TU Delft (faculteiten, centrale ICT server, Warmte-krachtcentrale), InHolland, Haagsche Hogeschool, gemeente Delft en de woningstichting DUWO en haar bewoners (veelal studenten) hebben belangen. Vanuit eenduidig contact en efficiëntie voor de verschillende projectmanagers zorgden Peter Mathlener voor het omgevingsmanagement en was Jantien van der Vet als BLVC-coördinator actief op dit project.