Omgevingsmanagement

De Suurhoffbrug is een belangrijke schakel tussen enerzijds de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten en anderzijds de Botlek, Europoort en Rotterdam. Door de toename van het vracht- en personenautoverkeer is de brug aan vervanging toe. De bestaande brug uit 1974 wordt gerenoveerd en aangepast naar twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte, Brielle en Westvoorne. De nieuwe brug krijgt straks een fietspad in twee richtingen. De nieuw te bouwen tijdelijke brug heeft twee rijstroken voor één rijrichting naar Rotterdam. Beide bruggen worden aangesloten op de A15. (Bron: Besix)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Als onderdeel van aannemersconsortium STIPT: Dura Vermeer, BESIX, Mobilis en Hollandia

 

Onze rol

Peter Mathlener is als omgevingsmanager actief op het project Suurhoffbrug. 

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking wordt ervoor gezorgd dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden. (Bron: HDSR)

Onze klant

vaessen logo ipcon

Onze rol

Jantien van der Vet is als omgevingsmanager actief op het project 'Sterke Lekdijk'. 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel,- Leiding- en Montagewerken (KLM) voert in het Amsterdamse Betondorp onderhoud uit aan riool-, gas- en waterleidingen. Het ingrijpende onderhouds- en vervangingswerk wordt in één keer efficiënt uitgevoerd, zodat de straten slechts één keer worden opengebroken. Ondernemers en bewoners van Betondorp worden hierdoor zo min mogelijk belast door alle werkzaamheden. (Bron: Van Gelder)

Onze klant

logo gemeente utrecht ipcon

 

Onze rol

Gert-Jan Roth is als omgevingsmanager actief op dit project.

 

De Stadsbaantunnel krijgt extra brandwerende bekleding op de wanden en het tunneldak onder het spoor. Uit onderzoek bij 4 rijkswegtunnels bleek vorig najaar dat het gebruikte beton een verminderde hittebestendigheid had. Bij de Stadsbaantunnel is ongeveer hetzelfde type beton gebruikt. De brandwerendheid in de Stadsbaantunnel voldoet bij het tunneldak grotendeels wel aan de eis van 120 brandwerendheid. Alleen bij de wand voldoet het niet aan de eis. Om ervoor te zorgen dat de hele tunnel aan de eis voldoet, wordt extra brandwerende bekleding geplaatst. (Bron: Gemeente Utrecht)

Onze klant

logo gemeente utrecht ipcon

 

Onze rol

Ina van Peperstraten is als omgevingsmanager actief op dit project.

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doelstelling om per wijk meer afval te scheiden, zodat er minder restafval is (< 100 kg per inwoner per jaar). Afhankelijk van de wijkstructuur en het type woningbouw worden nieuwe containers uitgezet, zowel aan huis, inpandig of in de openbare ruimte, via ondergrondse inzamelsystemen (OCC's in deze gemeente). 

Onze klant

gemeente leidschendam voorburg ipcon logo

Onze rol

Namens Ipcon is Martin Lenferink als projectleider actief op dit project. 

Na jaren van plannen maken en overleg is gestart met de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd te Scheveningen, een gezamenlijke plan van het Viscluster, met ondernemers uit het gebied, de gemeente Den Haag en VolkerWessels Vastgoed. Er zal ruimte zijn voor nieuwe werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en ook nieuwe horeca en recreatie in het gebied. Hierdoor zal het noordelijk havenhoofd straks een aantrekkelijk anker zijn voor de visindustrie en de recreatie op de Boulevard. Daarbij staat “Scheveningen is Vis” centraal. (Bron: Noordelijk Havenhoofd)

Onze rol

Gert-Jan Roth was als omgevingscoördinator actief op dit project voor KWS Infra. 

De oeverconstructie van traject 20, een traject van ca. 13 km tussen Winkel en Kolhorn, wordt vervangen. Doel van het project is om de vaarweg in stand te houden door het vervangen van de oeverconstructies, waar deze op de genoemde trajecten een conditiescore 6 heeft. De vervanging is gebaseerd op de uitgangspunten van risico-gestuurd beheer en de restlevensduur van de constructie, waarbij de vervanging per oevertraject plaats vindt op basis van een 10-jaars cyclus, zoals vastgelegd en beschreven in het PMO. (Bron: tenderned)

Onze klant

beens groep logo

Onze rol

Martin Lenferink is namens Ipcon als Adviseur Communicatie actief op dit project.

 

Een gedeelte van de riolering, het asfalt en de bestrating van de Nieuwstraat en Damhouderstraat in Leidschendam is aan vernieuwing toe. Voor deze straten is een herinrichtingsontwerp gemaakt. Gedurende de werkzaamheden worden o.a. de riolering, het asfalt en de bestrating in een gedeelte van de Nieuwstraat, Venestraat en Damhouderstraat vervangen, worden een aantal kabels en leidingen vervangen, wordt de Nieuwstraat veiliger gemaakt en wordt de Damhouderstraa een 30-kilometerzone. (Bron: Gemeente Leidschendam-Voorburg)

Onze klant

logo kws


Onze rol

Namens Ipcon is Marcel Stiefelhagen als omgevingsmanager actief op dit project.


De Asset ‘Gebiedsbeheer en Leefbaarheid’ binnen de gemeente Delft bestaat o.a. uit de assets: schoon, spelen, reiniging, bereikbaarheid, straatmeubilair en calamiteiten.

Onze klant

gemeente delft

Onze rol

Martin Lenferink is binnen deze asset als projectleider betrokken bij de voortgang van projecten en dagelijks beheer van ‘bewaken’, ‘afval’, ‘vegen’ en ‘aanpak plaagdieren’. Bovendien is hij betrokken bij verantwoord inkopen en inhuren.

In Nieuwegein wordt de tramremise van de Provincie Utrecht gerenoveerd, zodat deze geschikt wordt voor 27 nieuwe type trams van de Uithoflijn. Naast uitbreiding van het spoor, wordt tevens een nieuw gebouw neergezet waar alle werkzaamheden aan het Utrechtse tramsysteem onder één dak komen. Er wordt een moderne werkplaats gebouwd die is voorzien van bijpassende onderhoudssystemen met daaraan gekoppeld een kantoor voor de beheerder provincie Utrecht en vervoerder U-OV. In dit nieuwe kantoor komt ook de verkeersleiding die al het tramverkeer aanstuurt.

Onze klant

logo provincie utrecht

Onze rol

Het project kent veel stakeholders en het is essentieel om in nauwe afstemming met hen 'de winkel open te houden' tijdens de vernieuwbouw. Marcel Stiefelhagen vervult de rol van omgevingsmanager op dit project.

Het Statenkwartier gaat op een middellange termijn van het aardgas af. Wanneer is nog niet bekend, maar dat zou voor 2030 nog kunnen gebeuren. ‘Statenwarmte’ is een actie-onderzoek naar mogelijke warmteoplossingen voor de aardgasloze toekomst. Doel is om inzichtelijk te krijgen wat voor warmteoplossingen technisch mogelijk zijn in de wijk, wat men eventueel moet doen aan de woningen en voor welke oplossingen draagvlak bestaat. (Bron: www.statenwarmte.nl)

Onze klant

gemeente den haag

Onze rol

Martin Lenferink zoekt, in samenwerking met ‘Publieke Versnellers’, met de wijkbewoners uit wat de beste en meest gewenste opties zijn als de meer dan 100 jaar oude wijk van het gas af moet.

Op de parkeergarage van appartementencomplex Gravenloo is een polderdak aangelegd. De gemeente Leidschendam-Voorburg wil met dit dak niet alleen een waterberging realiseren maar ook verkoeling en ruimte voor biodiversiteit bieden. Het polderdak heeft een oppervlak van 1.200 vierkante meter en bestaat uit een op afstand bestuurbaar waterbergend dak en daar bovenop een groen dak. Het dak is voorzien van meet- en regelapparatuur. Voorafgaand aan een piekbui kan het dak op afstand geleegd worden door een sluisje open te zetten. Daardoor komt er circa vijftig kubieke meter aan waterberging vrij, en wordt de kans op wateroverlast tegengegaan. (Bron: https://ruimtelijkeadaptatie.nl)

Onze klant

gemeente leidschendam voorburg

Onze rol

Martin Lenferink bewaakt als omgevingsmanager de voortgang en voorkomt bouwfouten mede door perceptieverschillen en door verschillen in aanpak vooraf te bespreken.

Op het Project SRA wordt het 'openbaar vervoer knooppunt' Station Rotterdam Alexander herontwikkeld. Het nieuwe gebouw bestaat uit het treinstation Rotterdam Alexander en metrohalte Alexander. Het gebouw wordt herontwikkeld tot een moderne overstapmachine. Met uitnodigende entrees, commerciële voorzieningen en services wordt het gebouw passend gemaakt bij het aantal reizigers en wordt het herkenbaar vanuit alle richtingen van de stad.

Onze klant

logo mobilis tbi infra

Onze rol

Marcel Stiefelhagen was als omgevingsmanager in het tenderteam actief. Tijdens site-visits en gesprekken op locatie heeft hij de impact van het project op de omgeving in kaart gebracht. Extra aandacht was er voor de complexe reizigers- en vervoersstromen en het bereiken van de vaak vluchtige groep gebruikers tijdens het project. Daarnaast heeft Marcel het EMVI-plan (met een 10 beoordeeld) gereviewd en van input voorzien en de aanpak van Omgevingsmanagement aan opdrachtgever NS gepresenteerd.

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.
Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken. (bron: www.portofrotterdam.com)

Onze klant

BESIX logo   logo infranea ipcon

Onze rol

Peter Mathlener is namens Besix actief als omgevingsmanager. In zijn rol als omgevingsmanager is hij verantwoordelijk voor het team 'omgeving' en de conditioneringsaspecten; vergunningen, kabels- & leidingen, ecologie, communicatie en stakeholdermanagement.

Anass Fizazi is namens Infranea actief als BIM specialist op dit project.

 

Op de campus van de TU Delft spelen zich verschillende projecten af binnen één relatief klein gebied met diverse stakeholders. Het eerste project is de bouw van een nieuw innovatief onderwijsgebouw met veel flexibele ruimtes, genaamd ‘Pulse’. Dit is het eerste energieneutrale gebouw op de campus van de TU Delft, door onder andere de aanleg van circa 950 vierkante meter zonnecellen op het dak en warmtekoudeopslag in de bodem. Een tweede project is de verbouwing van een ouder gebouw tot ‘Learning Lab’: een proeftuin voor docenten waar zij in samenwerking met studenten nieuwe lesmethodes ontwikkelen. Verder wordt aan de overkant van Pulse een nieuw multifunctioneel gebouw ontwikkeld waarin een grote fietsenstalling, een fietsenstalling en een coffeebar worden gehuisvest. Al deze projecten bevinden zich op het plein van de TU Delft en aan de toegangsweg voor voornamelijk fietsers van en naar de campus: Leeghwaterstraat. Ook deze worden beide heringericht, op zo’n manier dat de campus nog meer duurzaam bereikbaar is.

Coffee Bikes 1 1280x600 c center Learning Lab 2 5MB 1280x600 c center

 

Onze klant

logo tu delft

Onze rol

Zoals hierboven beschreven spelen er zich, binnen een relatief klein gebied, verschillende projecten op de campus van de TU Delft af met diverse stakeholders. Verschillende onderdelen van de TU Delft (faculteiten, centrale ICT server, Warmte-krachtcentrale), InHolland, Haagsche Hogeschool, gemeente Delft en de woningstichting DUWO en haar bewoners (veelal studenten) hebben belangen. Vanuit eenduidig contact en efficiëntie voor de verschillende projectmanagers zorgden Peter Mathlener voor het omgevingsmanagement en was Jantien van der Vet als BLVC-coördinator actief op dit project.

Het gebied rond het station Den Haag Hollands Spoor wordt vernieuwd. Om tot die vernieuwing te komen staan voor de komende periode verschillende projecten op de planning. Zo krijgt station Hollands Spoor aan de kant van de Laakhaven een eigen stationsentree met winkels en een plein, krijgt het Stationsplein aan de centrumzijde een nieuwe inrichting en wordt de looproute van Hollands Spoor naar het centrum aantrekkelijker gemaakt.

Onze klant

logo gemeentedenhaag web 1

Onze rol

Marcel Hoogsteder is als integraal omgevingsmanager actief op dit project.  
 

Bron: Gemeente Den Haag

De beweegbare brug in Blokzijl verbindt het gebied ten zuiden van het Noorderdiep (gedeelte van de dorpskern, enkele (mini)campings en het buitengebied), met het gedeelte van de dorpskern en de verderop gelegen N333 ten noorden van het Noorderdiep. De N333 zorgt voor de regionale ontsluiting van Blokzijl. De sluis verbindt “de Havenkolk” met “het Noorderdiep” en vormt daarmee een belangrijke schakel in de recreatievaart.

Het project betreft het ontwerp en de realisatie en het vervangen van het val van de brug, het ontwerp en de realisatie en het vervangen van de sluisdeuren, inclusief het bewegingswerk en de kelders van de naastgelegen sluis en het ontwerp en de realisatie van straatmeubilair ter plaatse van de sluis.

Onze klant
hollandia logo ipcon

Onze rol

Voor Hollandia Services heeft Marcel Stiefelhagen - namens Ipcon - een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij - in lijn met de komende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving en niet enkel op het informeren. Een tweede rol betrof het reviewen van een door een derde partij opgesteld EMVI-plan, onder meer door gebruik te maken van de beproefde Ipcon EMVI-review methode.

De gemeente Sliedrecht besteedt tweejaarlijks een OMOP (Overeenkomst Met Open Posten) aan, ten behoeve van kleinschalig en middelgroot onderhoud aan elementverhardingen. Voor de overeenkomst van 2017 – 2019 wordt - naast de prijs van de aanbieding - verder uitsluitend gekeken naar de wijze waarop de inschrijver omgaat met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en hoe dit zichtbaar is voor medewerkers, opdrachtgevers en burgers.

Onze klant
logo de jager sliedrecht
Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft - namens Ipcon – een inventarisatie gemaakt van de wijze waarop duurzaamheid en MVO zijn geïntegreerd binnen het bedrijf. Hij heeft dit vertaald naar een Plan van Aanpak. Op basis van de aanwezige kennis van duurzaamheid en MVO en door het inleven in de drijfveren en werkwijze van de klant is een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld.

De gemeente Kaag en Braassem heeft tot doel de levensduur van de brugaandrijvingen met minimaal 25 jaar te verlengen, waarbij zoveel mogelijk voldaan moet worden aan de geldende wet- en regelgeving. 

Onze klant
hollandia logo ipcon

Onze rol

Marcel Stiefelhagen heeft een stakeholder- en belangenanalyse gemaakt, onder meer door vooraf met de belangrijkste stakeholders in gesprek te gaan en hun wensen te inventariseren. Hij heeft hierbij - in lijn met de aankomende Omgevingswet - de nadruk gelegd op interactie met de omgeving. Daarnaast heeft Marcel het EMVI-plan voor het gunningscriterium Omgevingsmanagement geschreven.

Als onderdeel van de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding heeft TenneT opdracht gegeven om - nabij Rilland, in de gemeente Reimerswaal - een schakelbaar hoogspanningsstation aan te leggen. Het nieuwe station moet ervoor zorgen dat de netverbinding met België robuuster wordt, en de verbindingen met Geertruidenberg, Borssele en Zandvliet effectiever worden benut. Ook is door de plaatsing van dit station het hoogspanningsnet in dit deel van Nederland straks minder gevoelig voor calamiteiten. SPIE is daarbij verantwoordelijk voor de bouw van het station.

Onze Klant

Spie logo.x52044


Onze Rol

Jantien van der Vet heeft gezorgd voor een vergunningenscan en een vergunningenregister op het DO van SPIE. Daarnaast heeft zij invulling van verleende vergunningen afgestemd met gemeente en waterschap. Tom schreef een verkeerscirculatieplan en een opzet voor het omgevingsmanagementplan. 

Er lopen verschillende vaarroutes over de Waddenzee. Maar het water is ondiep en door de sterke stroming veranderen de vaargeulen vaak. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de vaargeulen naar de eilanden en de Waddenhavens. Er wordt daarom doorlopend baggerwerk uitgevoerd, zodat een betere bereikbaarheid voor de veerdiensten gerealiseerd kan worden. In de uitvoering is het daarbij belangrijk verschillende belangen in acht te nemen: de Waddenzee als kwetsbaar natuurgebied, bereikbaarheid van de eilanden, maar ook het ontzien van de kabels en leidingen aanwezig op het Wad.

Onze Klant

logo van der lee

Onze Rol

Jantien van der Vet is omgevingsmanager voor de uitvoerder. Voor deze opdracht heeft zij een SOM-set opgesteld, maar zij stemt ook af met Rijkswaterstaat en kabel- en leidingeigenaars.

De Gemeente Tilburg en BAM Infra hebben een overeenkomst gesloten voor het integrale beheer van de wijk Reeshof. De samenwerking heeft een looptijd van vier jaar met optie tot verlenging met een periode van nog eens vier jaar. De vernieuwende vorm van samenwerking verlangt van BAM een rol als huisvader voor de wijk, met de gemeente in de rol van regisseur. De uitdaging, zo stelt de gemeente, ligt in de optimale ontzorging van het beheer. De integrale werkwijze kenmerkt zich door de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. In dit beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.

Onze Klant

bam logo

Onze Rol

Joep Koppe, Bart Klaver en Robbert van de Wouw waren namens Ipcon actief op dit project in de Reeshof. Joep vervulde de rol van projectorganisator, terwijl Bart als omgevingsmanager fungeerde. Robbert was verantwoordelijk voor de externe communicatie en burgerparticipatie. 

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding vol zit (maximale capaciteit). Het hoogspanningsnetwerk vanuit Borssele wordt volledig benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbindingen vanuit Borssele, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Onze klant

logo tennet web           bam logo

Onze Rol

Marcel Stiefelhagen speelde gedurende 3 jaar een verbindende rol bij dit groot infrastructureel hoogspanningsproject in West-Brabant. Hij had in deze rol te maken met initiatiefnemer Tennet, gemeentebestuurders, leden van de provinciale staten, actie- en andere belangengroepen (zoals natuurorganisaties), Tweede Kamerleden en de Minister. Het resultaat is een regionaal advies aan de Minister dat op 7 juli door hem is opgevolgd. Dit project wordt door ons gezien als een schoolvoorbeeld van (burger)participatie.

Martin van Kempen was op dit project actief als omgevingsmanager en Wouter Eijgelsheim is actief als werkvoorbereider.

Windpark Borssele is een toekomstig Nederlands complex van diverse offshore windmolenparken. Het windenergiegebied Borssele ligt op ca. 22 kilometer van de kust van Zeeland, ter hoogte van Walcheren.

Onze klant

logo tennet web

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project als omgevingsmanager verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de 'Start MER' notitie voor de aanleg van het Windpark Borsele.

Het wegdek van de Vlaketunnel kwam half november aan de Kruiningse kant zo'n tien centimeter omhoog als gevolg van gebroken trekankers. Vanwege de van hun ankers losgekomen tunneldelen, werden in zeer korte tijd (zes maanden) de losgekomen tunneldelen met ankers opnieuw vastgezet. Dit leidde tot langdurige stremming van de A58. Er werden duizend nieuwe trekankers aangebracht, die het wegdek met de bodem van de tunnel verbinden. 

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project als omgevingsmanager actief. Het project stond onder grote druk en media-aandacht, en er was sprake van intense en snelle interactie met omgeving en aannemer.

In 1974 werden de Kreekrakbruggen aangelegd. Deze bruggen verbinden Zeeland met Noord-Brabant. Wekelijks varen er ruim duizend schepen onder de Kreekrakbruggen bij de A58 én rijdt er meer en zwaarder verkeer over dan bij de aanleg kon worden voorzien. Daarom worden beide bruggen gerenoveerd, zodat deze weer 30 jaar mee kunnen. (Bron: Heijmans)

Onze klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Martin van Kempen was op dit project verantwoordelijk voor het strategisch omgevingsmanagement.

Wintrack is een nieuw mast-concept voor hoogspanningslijnen en wordt door TenneT al gebruikt in de projecten Randstad 380 kV Zuid- en Noordring en Doetinchem-Wesel. De innovatieve Wintrack II mast wordt deels ook van beton gemaakt, in tegenstelling tot de Wintrack I mast die geheel van staal is. Ook heeft de mast een rank en strak profiel en is zo ontworpen dat de zogenoemde magneetveldzone aanzienlijk wordt beperkt. Door deze eigenschappen is het mogelijk nieuwe, bovengrondse 380 kV verbindingen aan te leggen met een minimale impact op mens en landschap.

Onze Rol

Tim Braspenning was namens Strukton Civiel als tenderadviseur/projectbeheersing actief op dit project.

Scheveningen Haven heeft een unieke ligging met een snelle, directe en diepe verbinding met open zee. Het heeft - als haven van Den Haag - een kennisintensieve stad binnen handbereik, met alle daarbij behorende (inter)nationale voorzieningen, bedrijven en instellingen. Maar Scheveningen Haven is aan het veranderen. De komende jaren herontwikkelt Gemeente Den Haag Scheveningen Haven van industrieel haventerrein, naar een gebied waar werken, wonen en watersport hand in hand gaan.

Onze klant

logo gemeentedenhaag web 1 


Onze rol

Voor deze herontwikkeling heeft Marcel Hoogsteder de gemeente geadviseerd in het verankeren van omgevingsmanagement in de projectorganisatie. Op dit project wordt Dialog door de gemeente ingezet als all-in oplossing ter ondersteuning van de omgevingsmanagementprocessen.

Daarnaast zijn Marcel Stiefelhagen en Martin Lenferink actief (geweeest) op dit project.

 

De Lange Haven is een parel waar Schiedam trots op is. De kades, van meer dan 100 jaar oud, zijn echter verzakt, en daarom hard toe aan onderhoud. Een complexe opgave die vraagt om aandacht en inventieve oplossingen. In totaal wordt zo’n 1200 meter kade weer in topconditie gebracht. Deze grote onderhoudsbeurt wordt tevens benut om de haven een nieuwe inrichting te geven, zodat bewoners, bezoekers en ondernemers maximaal kunnen genieten van deze prachtige plek. Er wordt een zogenoemde 'plus' gegeven aan de Lange Haven.

lange haven plus vismarkt 1 web  lange haven plus vismarkt 3

Onze klant

logo boskalis project

Onze rol

Ipcon speelt bij dit project een rol in zowel de tender- als de realisatiefase. In de tenderfase hebben wij namens Boskalis het omgevingsmanagement verzorgd. In de realisatiefase is hebben we, naast de rol van Omgevingsmanager (kernteamlid), ook de functie van Adviseur Communicatie ingevuld.

De belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied, de A15, ondergaat een grote verandering met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 wordt breder, waardoor er meer verkeer gemakkelijker door kan rijden. Het project Verbreding A15 omvat naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat dat in één keer is aanbesteed.

ONZE KLANT

logo a lines a15

ONZE ROL

Binnen dit project leveren Corné Thomassen en Peter Mathlener hun bijdragen namens Ipcon. Corné is vanuit Omgevingsmanagement verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming met de omgeving met de nadruk op het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam. Peter is actief als plaatsvervangend projectleider kabels & leidingen op dit DBFM-contract verantwoordelijk voor het stakeholdermanagemen voor ca 60 kabel- en leidingbeheerders, het leidingbureau van de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf.