Het project

De N213 vormt de centrale verbindende as in het Westland. Aan deze weg liggen belangrijke agro-logistieke bedrijventerreinen van Greenport Westland. De verkeersdruk is toegenomen en er is sprake van structurele verkeershinder. Een deel van de N213 wordt verbreed naar 2x 2 rijstroken, evenals een vergroting van de capaciteit van het kruispunt. Beide maatregelen zorgen voor een verbeterde doorstroming. Ook de fietspaden langs de N213 worden aangepast, zodat de doorstroming van het vrachtverkeer verbetert.

Door Ipcon wordt Omgevingsmanagement ingevuld verdeeld in stakeholdermanagement, verkeersmanagement, vergunningen en de verlegging van kabels en leidingen.