Het project

Het kán gebeuren: een zware noordwesterstorm met stormvloed op zee terwijl de grote rivieren een overdaad aan smelt- en regenwater afvoeren via Nederland. Om het land te beschermen sluiten de stormvloedkeringen van de Deltawerken. Het water uit de Maas en de Rijn kan in die situatie in zee uitstromen en hoopt zich op in het Haringvliet en Hollandsch Diep. Om in extreme situaties overstromingen in het rivierengebied te voorkomen, is een waterberging nodig: een gebied waar het water uit de rivieren tijdelijk kan worden opgeslagen. Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

Onze Klant

logo rijkswaterstaat

Onze Rol

Als omgevingsmanager vanuit Rijkswaterstaat brengt Jessie Vols, partner bij Ipcon, de belangen van Rijkswaterstaat en die van de vele omgevingspartijen in kaart. Dit doet zij door duidelijke communicatie en rekening te houden met ieders wensen en belangen, en creatieve oplossingen te bedenken. Idealiter streeft Jessie naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben door de gekozen oplossing. Taken die hierbij horen zijn het organiseren van informatieavonden, het maken van stakeholderanalyses en het veelvuldig overleg hebben met belanghebbenden over zowel hen belangen als de voortgang van het project. Daarnaast heeft Jessie de publieksrechtelijke procedures gecoördineerd. Jessie is tussen 2012 en 2017 werkzaam geweest bij dit project en heeft zodoende alles fases van planvorming tot uitvoering en afronding meegemaakt.