Ipcon staat voor Interim Projectmanagement & Consultancy en is de flexibele schil in de bouw, infra en energie. Wij hebben ons gespecialiseerd in het leveren van capaciteit en kennis op projecten. Onze experts zijn ervaren projectspelers en koppelen probleemoplossend vermogen aan ondernemerschap.

Toenemende burgerparticipatie, complexer wordende opgaven, snelle technologische ontwikkelingen en een groeiende behoefte aan specialistische kennis. De huidige markt is volop in ontwikkeling en dat vraagt om samenwerking en gezonde verhoudingen in de keten (bron: marktvisie). Op een project moet men (tijdig) beschikken over de benodigde kennis, ervaring en competenties. Een projectteam dient vanuit deze ketensamenwerking aangevuld te worden met specifieke expertise en/of capaciteit: de flexibele schil. Om ongewenste verrassingen te voorkomen, is het zaak om deze flexibele schil op voorhand goed in te richten. Ipcon is deze flexibele schil op projecten, van initiatief- tot beheerfase. Wij zijn actief binnen projectbeheersing, omgeving & participatie, tenderadvies, asset management en voorbereiding & realisatie.

ipcon projectfasen


Het DNA van Ipcon

Onze experts hebben de kennis, kunde en capaciteit om projecten snel te doorgronden en probleemoplossend te handelen. Bovendien zijn ze direct inzetbaar, hebben ze de capaciteit om met de klant mee te denken en beschikken ze over de benodigde competenties. Deze kennis, kunde en competenties willen we de komende jaren verder intensiveren. Bovendien willen we het aantal experts verder uitbreiden, om op deze manier nog meer kennis en capaciteit aan te kunnen bieden.

Samengevat bestaat het DNA van Ipcon uit:

 • Ondernemend
 • Expertise
 • Probleemoplossend
 • Innovatief

Onze toegevoegde waarde

Het basisprincipe ‘best for project’ is een cruciaal onderdeel binnen de samenwerking tussen de klant en het projectteam. Het creëren van een flexibele schil is noodzakelijk, en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. De specifieke invulling hiervan varieert. Ipcon onderscheidt zich op het gebied van expertise, innovativiteit, oplossend vermogen en ondernemerschap. Maar er zijn nog veel meer voordelen wanneer je gebruik maakt van experts via Ipcon:

 • Ervaren projectspelers
 • Marktkennis
 • Wet DBA-proof
 • Uniformiteit in contracten en facturatie
 • Directe starters
 • Integraal werken
 • Inhoudelijke experts