Omgevingsmanagement heeft de verantwoordelijkheid om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende alle projectfasen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder omgevingsmanager, in samenwerking met een ondersteunend team met specifieke kennis. Naast diverse rollen in het ondersteunende team, vullen we ook de rol van IPM-rolhouder omgevingsmanager in.

Omgevingsmanagement

In projecten met impact op de omgeving wordt gebouwd aan vertrouwen bij de stakeholders. Bij omgevingsmanagement is er altijd oog voor de projectbelangen én de belangen van de omgeving. Tactische en strategische advisering bieden passende oplossingen voor zowel uw project als de stakeholders en de omgeving. Zo ontstaat er intern en extern draagvlak voor de oplossing op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau, met als doel de haalbaarheid te borgen, goede relaties in de omgeving te onderhouden en een betere uitvoerbaarheid van uw project te bewerkstelligen.
Rollen die wij invullen: omgevingsmanager, stakeholdermanager en adviseur omgeving

Vergunningen

Bij projecten in de ‘bebouwde’ omgeving is het zaak om voortdurend inzicht in- en overzicht van de vergunningen en ontheffingen te hebben die nodig zijn om het project met goed resultaat te voltooien. Of het nu in de initiatieffase is om de haalbaarheid te kunnen bepalen of in de realisatiefase om de uitvoering vlot te laten verlopen, het is een belangrijke peiler binnen omgevingsmanagement. Elk project wil inzage in doorlooptijden, risico’s, bevoegd gezag en indieningsvereisten.
Rollen die wij invullen: adviseur vergunningen en coördinator vergunningen

Communicatie

Goede projectcommunicatie is van belang in het succesvol managen van complexe bouw- en infraprojecten. Bij elke strategische afweging vervullen communicatie, en de consequenties hiervan, een rol in de besluitvorming. Omgevingsmanagement speelt dan ook een steeds belangrijkere rol op projecten. De omgeving is mondiger met voldoende (online) podia om weerstand te tonen en bieden. Een open en transparante communicatie met de omgeving schept vertrouwen en ruimte voor reactie.
Rollen die wij invullen: adviseur communicatie

BLVC

BLVC is een methode die bestaat uit vier aspecten: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De methode is erop gericht om in alle fasen van een project te borgen dat er bewuste keuzes worden gemaakt die recht doen aan het beperken van hinder, het garanderen van bereikbaarheid, het voorkomen van onveilige situaties in de projectomgeving en tijdige en juiste communicatie met stakeholders en het publiek. Aan de hand van de BLVC-systematiek komen opdrachtgevers van projecten en hun bouwers tot goede afspraken met de projectomgeving.
Rollen die wij invullen: BLVC-coördinator

 

Experts omgevingsmanagement