Omgevingsmanagement heeft de verantwoordelijkheid om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende alle projectfasen. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de IPM-rolhouder Omgevingsmanager, in samenwerking met een ondersteunend team met specifieke kennis. Naast diverse rollen in het ondersteunende team, vullen we ook de rol van IPM-rolhouder Omgevingsmanager in.

Omgevingsmanagement

In projecten met impact op de omgeving bouwt u oprecht aan vertrouwen bij de stakeholders, waarbij u altijd oog houdt voor de projectbelangen en de belangen van de omgeving. Tactische en strategische advisering bieden passende oplossingen voor zowel uw project als de stakeholders en de omgeving. Zo ontstaat er intern en extern draagvlak voor de oplossing op maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau, met als doel de haalbaarheid te borgen, goede relaties in de omgeving te onderhouden en een betere uitvoerbaarheid van uw project te bewerkstelligen.
Rollen die wij invullen: Omgevingsmanager en Adviseur Omgeving

Vergunningen

Bij projecten in de ‘bebouwde’ omgeving is het zaak om voortdurend inzicht in en overzicht van de vergunningen en ontheffingen te hebben die nodig zijn om het project met goed resultaat te voltooien. Of het nu in de initiatieffase is om de haalbaarheid te kunnen bepalen, of in de realisatiefase om de uitvoering vlot te laten verlopen. Elk project wil inzage in doorlooptijden, risico’s, bevoegd gezag en indieningsvereisten.
Rollen die wij invullen: Adviseur Vergunningen en Coördinator Vergunningen

Communicatie

Goede projectcommunicatie is van belang in het succesvol managen van complexe bouw- en infraprojecten. Bij elke strategische afweging vervullen communicatie, en de consequenties hiervan, een rol in de besluitvorming. De omgeving is mondiger met voldoende (online) podia om weerstand te tonen en bieden. Een open en transparante communicatie met de omgeving schept vertrouwen en ruimte voor reactie.
Rollen die wij invullen: Communicatieadviseur

 

Experts