Heb je inzicht in de issues en belangen binnen de projectomgeving? Weet je al hoe te komen tot draagvlak bij de stakeholders voor het behalen van projectdoelen? Is de hinder voor de omgeving acceptabel tijdens de realisatie van het project?

Om projecten soepel te laten verlopen moet er een brug geslagen worden tussen de projectdoelen enerzijds en de belangen van de omgeving anderzijds. Dit doe je door proactief stakeholders te benaderen, voldoende aandacht te schenken aan hun belangen en tenslotte te komen tot praktische gedragen oplossingen.

Ipcon en haar experts hebben de kennis en vaardigheden voor strategisch omgevingsmanagement in huis, maar ook de praktische handvaten in de uitvoeringsfase. We geven strategisch SOM-advies, bemensen omgevingsteams, beheersen met Dialog het omgevingsmanagement, stellen omgevingsplannen op en kunnen de uitvoerende organisatie trainen in omgevingsgericht handelen. Dit geeft je rust en zekerheid in een dynamische en complexe projectomgeving.

Interim Rollen

  • Omgevingsmanager
  • Adviseur Omgeving
  • Adviseur SOM 
  • Adviseur Participatie
  • BLVC Coördinator
  • K&L Coördinator 
  • Communicatie Adviseur 
  • Vergunning Coördinator


Consultancy & Advies

 

Experts