Martin Lenferink

+31 6 2610 8872

LinkedIn

Ik wil bijdragen aan een groene, sociale en gezonde (fysieke) leefomgeving. Elke stap in die richting telt!
 

Martin is al ruim 20 jaar expert op het gebied van kwaliteit en beheer van de openbare ruimte. Hij deed al veel ervaring op binnen projecten waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie een voorname rol spelen. In de afgelopen jaren ervaarde Martin al dat duurzaamheid niet voor alle belanghebbende partijen binnen de omgeving even belangrijk is. Om projecten een kans van slagen te geven en alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, ziet hij het besef en begrip van de drijfveren van tegenstanders als een absolute voorwaarde.

Martin gaat uit van collectief gedeelde waarden, zonder de minderheidsbelangen uit het oog te verliezen. Hij weet altijd een gezonde balans te vinden tussen de ideale situatie en de realiteit, van de initiatiefase tot aan de oplevering. Bovendien durft Martin verantwoordelijkheid te nemen en, in samenspraak met het team, knopen door te hakken.

Interim Rollen

  • Projectleider
  • Omgevingsmanager & communicatie
  • Adviseur Energietransitie & Duurzaamheid

Competenties

  • Initiatiefrijk
  • Daadkrachtig
  • Creatief
  • Oplossingsgericht