Marcel Bruggers

+31 6 4375 2813

LinkedIn

Het is mijn missie om organisaties voor te bereiden op toekomstige vragen en behoeften.
Ik zet mij daarom in voor strategievorming, innovatie en heldere verankering van vernieuwing in beleid en operationele plannen

Externe ontwikkelingen - zoals klimaatverandering, invoering van de omgevingswet en veranderende behoeften in de maatschappij - vergen een toenemende mate van digitalisering, vernieuwing in de wijze waarop we contracten opstellen, projecten aanvliegen en samenwerkingen vormgeven.

Wanneer externe ontwikkelingen kansen en bedreigingen veroorzaken, of wanneer interne targets en ambitieuze doelstellingen stressvolle deadlines opleveren, beginnen de ogen van Marcel te twinkelen. Hij houdt ervan om deze fenomenen het hoofd te bieden en de organisatie sterker uit de strijd te laten komen.

Marcel is strategisch adviseur en innovatiemanager met 15 jaar ervaring en betrokken bij een diversiteit aan cross-sectorale projecten, omvattend watersystemen, duurzame energieproductie, crisismanagement, open-data samenwerkingsplatforms en softwareontwikkeling. 

Hij is een teamspeler, kan zich goed verbinden met de doelen van een organisatie, stelt zich dienstbaar op en is toegewijd om vanuit samenwerking resultaten te behalen. Met zijn bèta-technische achtergrond en zijn jarenlange ervaring binnen gamma-disciplines, is hij in staat binnen een technische context te handelen met een mensgerichte aanpak.

Interim Rollen

  • Strategisch Adviseur
  • Innovatiemanager
  • Programmamanager

Competenties

  • Klantgericht
  • Adaptief
  • Gestructureerd
  • Communicatief