Ipcon

ipcon wet dba modelovereenkomst visual

Bij Ipcon zijn enkel zelfstandig ondernemers aangesloten die werken binnen de bouw, infra en energie. Iedere zelfstandige voert zijn of haar beroep uit in samenwerking met andere zelfstandigen. De afspraken voor samenwerking tussen al onze zelfstandigen, hebben wij vastgelegd in een overeenkomst.
Elke zelfstandige is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wij hebben geen personeel in dienst en hebben niet te maken met loonheffingen. Deze ondernemingsvorm, waarbinnen zelfstandigen als arbeidskracht ter beschikking gesteld worden, valt niet onder de Waadi-regeling. Bovendien komen de bij ons aangesloten zelfstandigen niet in aanmerking voor het SNA-Keurmerk en zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden (inkomstenbelasting). Dat is dan ook de reden dat Ipcon geen g-rekening aan kan vragen.

De essentie van de Wet DBA

In essentie gaat de Wet DBA over het beoordelen van een arbeidsovereenkomst. Om vast te stellen dat er sprake is van een arbeidersovereenkomst, moet er voldaan worden aan drie kenmerken, namelijk:

1. Er is sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever, en
2. Er is een persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten, en
3. De opdrachtgever is verplicht loon te betalen

Indien niet alle bovenstaande drie elementen aanwezig zijn, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. (Bron: Belastingdienst)

De (model)overeenkomst

ipcon wet dba voorwaarden visualBij het uitvoeren van opdrachten door onze zelfstandigen is er nooit sprake van loon of loondienst. Om zekerheid naar onze opdrachtgevers te verschaffen, maken wij voor het aangaan van opdrachten gebruik van een modelovereenkomst. Enkele jaren geleden werd de VAR-verklaring hiervoor gehanteerd. Hierin verschaften wij onze opdrachtgevers vrijwaring van belastingschulden van zelfstandigen. Sinds de VAR-verklaring werd afgeschaft, wordt gebruik gemaakt van onze (model)overeenkomst die door de Belastingdienst is geaccordeerd. Soms echter wenst een opdrachtgever geen gebruik te maken van onze modelovereenkomst. In dat geval toetsen wij de (model)overeenkomst van onze opdrachtgever aan de Wet DBA. Hierbij gaan wij uit van de Handreiking DBA, zoals deze door de Belastingdienst is opgesteld. 

In de praktijk

Binnen Ipcon zorgen wij er niet alleen voor dat alleen overeenkomsten aangegaan worden die aan de Wet DBA voldoen, maar zien we er ook op toe dat wordt gehandeld zoals overeengekomen. Onderstaande punten, die in de (model)overeenkomst zijn vastgelegd, zijn belangrijk om na te leven in het kader van de Wet DBA:

1. De opdrachtnemer is vrij vervangbaar, of
2. Er is geen gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, of
3. Er is geen sprake van loon

Wil je meer informatie met betrekking tot de Wet DBA, inhuur van zelfstandigen of werkwijze van Ipcon? Neem contact op met Wilbert den Boer.

Aanvullende informatie: