Onze omgevingsmanagers komen uit heel het land. Zo ook uit het noorden. Frank Dijkema is een omgevingsmanager die het gebied om en nabij Groningen tot op zijn duimpje kent. Momenteel is hij zo’n 2 jaar partner bij Ipcon en zijn we benieuwd waar hij zich zoal mee bezighoudt.

Frank is een van de 4 partners bij Ipcon die op het project “Aanpak Ring Zuid” in Groningen zit. Hij vertelt daar het volgende over. “In Groningen leggen we een nieuwe zuidelijke ringweg aan. Onder de projectnaam Aanpak Ring Zuid werken opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk aan het project. Wat ik zo leuk vind aan het project is de complexiteit en de schaal van de werkzaamheden. We hebben met veel verschillende stakeholders te maken van weggebruikers tot bewoners die allen een eigen belang hebben. Bij bewoners is de leefbaarheid belangrijk en de weggebruikers willen graag zo min mogelijk hinder. In deze fase van het project worden steeds meer werkzaamheden afgerond en wordt het voor de omgeving zichtbaar en tastbaar. Dit helpt bij het begrip voor de impact van de werkzaamheden. Op dit moment zijn we druk met de voorbereidingen voor Operatie Ring Zuid. Tijdens deze operatie, die duurt van eindmaart tot begin september 2024, gaan we de diverse delen van de nieuwe ringweg met elkaar verbinden. Een gigantische operatie van 5 maanden, die ernstige hinder veroorzaakt in en om de stad. Vandaar dat we nu al bezig zijn om de diverse stakeholders te benaderen. Dit vind ik mooi om te doen”.

Daarnaast ligt Frank zijn focus niet alleen op dit project maar probeert hij zich ook zelf verder te ontwikkelen. Er zijn namelijk voldoende ontwikkelingen in de branche die Frank zijn aandacht trekken. “Mijn focus in het werk ligt momenteel op gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Bij gebiedsontwikkeling kijk je niet alleen naar je project, maar welke mogelijkheden er in een groter gebied zich voordoen. Een concreet project kan dan de aanleiding zijn”.

Duurzaamheid is natuurlijk een breed begrip geworden in de maatschappij die van groot belang is. Maar wat betekent duurzaamheid dan precies voor jou?
“Duurzaamheid heeft raakvlakken met energieverbruik, afvalscheiding, auto gebruik, materiaal gebruik enzovoorts. Voor mij is duurzaamheid dat je bewust stilstaat bij wat je eigen bijdrage is aan een mooiere, schonere wereld. Het gaat om de bewustwording. Ook ik wil dat mijn kinderen in de toekomst nog op een fijne plek leven Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Ik wil graag ook vanuit mijn werk hier een bijdrage aan leveren”.

Meer weten over Frank? Bekijk zijn profiel eens!