Na jaren bij een opdrachtgever gewerkt te hebben was Ahmet nieuwsgierig geworden naar de andere kant van de tafel. Door zijn oriëntatie om verder te kijken dan dit, kwam hij al snel bij het ondernemerschap uit. Hierbij sluit het concept van Ipcon naadloos aan en kon Ahmet zich goed vinden in de visie. We stellen hem hierover graag aan je voor!


Wat onderscheidt jou als assetmanager van de rest?
Ik probeer als assetmanager het bredere perspectief niet uit het oog te verliezen. Mijn helikopterview stelt mij in staat om meerdere belangen af te wegen en te komen tot een gedragen keuze. Hierbij staat een prettige samenwerking en communicatie centraal in.

Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen?
Ik zie grote uitdagingen op het gebied van data. Veel data zijn niet actueel, betrouwbaar, compleet, moeilijk vindbaar en onjuist opgeslagen. Dit creëert een uitdaging voor de assetmanager, omdat men een keuze moet maken op basis van incomplete informatie. Ik ben van mening dat we meer datagedreven moeten gaan werken.

Op welk project ben je het meeste trots en waarom?
Mijn werk aan de iconische stormvloedkeringen is wel iets waar ik heel trots op ben. Het geeft heel veel voldoening dat je miljoenen mensen achter de keringen tegen hoogwater mag beschermen.

Hoe zorg je dat je de volledige controle behoudt over je project?
Volledige controle over een project is lastig, hoewel dit zou kunnen verschillen per project. Het is heel belangrijk om een risico-inventarisatie te maken. Op deze manier ben je aan de voorkant bezig om potentiële risico’s, kansen en effecten in kaart te brengen. Hierdoor sta je gesteld met maatregelen om het risico te beheersen.

Meer weten over Ahmet? Lees zijn partnerprofiel eens!