Vorige maand is Rianne Blom als partner gestart bij Ipcon. Met haar expertise kunnen we het cluster contract- en projectmanagement nu verder uitbreiden. Wij zijn ontzettend blij met haar komst en stellen haar hieronder graag aan jullie voor!


Waarom ben je partner geworden bij Ipcon?
Na zes jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt te hebben als contractmanager voor verschillende projecten was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het leek mij leuk om als zelfstandige aan de slag te gaan. Niet alleen het zelf regie hebben over mijn loopbaan sprak mij aan, maar ook het feit dat het flexibeler is en dat ik op die manier meer afwisseling in mijn werk zou hebben. Ik ben toen op zoek gegaan naar een leuke eerste opdracht. Via een detacheringsbureau kwam ik bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam terecht. Na ongeveer een jaar begon het te kriebelen om toch echt de overstap te maken naar het ondernemerschap. Via Tim van Diejie kwam ik bij IPCON terecht. Door de leuke en interessante gesprekken die ik hierna heb gevoerd werd ik enthousiast over het netwerk en de community van IPCON en besloot ik mij aan te sluiten.

 

Wat onderscheidt jou als contractmanager van de rest?

Als contractmanager kenmerk ik mij door mijn proactieve en resultaatgerichte houding. Waarbij ik de inbreng en belangen van anderen niet uit het oog verlies. Van nature ben ik nieuwsgierig aangelegd, heb ik een open houding en ben ik altijd geïnteresseerd in wat anderen drijft. Dit in combinatie met mijn analytisch vermogen waardoor ik snel verbanden kan leggen en mijn pragmatische aanpak, maakt dat ik altijd ga voor het beste gezamenlijke en breed gedragen resultaat.

 

Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen?

Uitdaging in mijn werk vind ik in het constant zoeken naar de balans tussen de letter van het contract en de praktijk van een project. Projecten vragen vaak om een pragmatische aanpak, er moet snel geschakeld worden en de druk is veelal hoog. Dit strookt niet altijd met de afspraken die gemaakt worden in een contract. Het is altijd een uitdaging hoe hiermee om te gaan.

 

Welke ontwikkeling binnen de branche geeft jou inspiratie?

Ik vind het inspirerend om te zien dat de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer toeneemt. Meer en meer worden bouwteams of 2-fasencontracten ingezet om gebruik te kunnen maken van ieders sterke punten om zo tot een optimaal eindresultaat te komen. Samen sta je toch echt sterker!   

Wat zijn jouw verwachtingen voor komend jaar?

Komend jaar hoop ik ervaring op te kunnen doen ‘aan de andere kant van de tafel’. Tot nu toe heb ik altijd als contractmanager aan opdrachtgeverskant gewerkt, ik hoop komend jaar ervaring op te doen aan opdrachtnemerskant. Dit is naar mijn idee, zeker als contractmanager, heel waardevol. Dit kan zorgen voor meer inzicht in elkaars belangen en voor meer begrip over en weer, wat de samenwerking ten goede zal komen.

Meer weten over Rianne? Lees haar partnerprofiel eens!