Rijkswaterstaat leefomgeving zet zich in voor een schone en duurzame leefomgeving. Daarom zijn zij momenteel bezig met de bronaanpak van microplastics in rivieren. Bij microplastics is de relatie met zwerfafval sterk. Het meeste zwerfafval is namelijk verpakkingsafval. En dat is of van plastic, of een mix met plastic, zoals blik en drankkartons een plastic coating hebben. Het zwerfafval breekt af in het water, onder andere door de invloed van zonlicht. Het resultaat is kleine microdeeltjes plastic. De microplastics komen weer terecht in vis en schelpdieren en zo komt het uiteindelijk via consumptie in ons lichaam. Dit kan dus ernstige gezondheidsschade als gevolg hebben.

Rijkswaterstaat ontwikkelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een meetmethode voor het monitoren van microplastics in de grote rivieren. De vraag is hoeveel kilogram microplastics via de Rijn en de Maas Nederland binnenkomt vanuit Duitsland en België, en hoeveel kilogram microplastics er Nederland uitgaat richting Noordzee. Op basis van de meetresultaten kan de hoeveelheid microplastics in deze rivieren beter worden ingeschat dan nu. Ook helpen de meetresultaten om te achterhalen van welke producten microplastics afkomstig zijn.

Onze partners Martin, Wouter en Jantien hebben de handen ineengeslagen en een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt voor Rijkswaterstaat.
 
De insteek was in eerste instantie: monitoring en analyse van drijfvuil en van de stakeholders. Al snel bleek dat er behoefte is aan uitvoering! En dat door middel van slimmer met partijen samen te werken. Dus om samen tot concrete acties te komen, wat vervolgens is vast te leggen in een intentieverklaring.

Door de meerwaarde die we zochten vanuit, bij de bron tackelen door samen te werken, veranderde de scope van de opdracht naar stakeholdersmanagement. Stakeholders inventariseren en vervolgens een stakeholdersanalyse maken sluit hier perfect op aan. Wouter heeft hierbij geholpen met het maken van een gestructureerde aanpak en beschrijven van doelen cq resultaten, Jantien nam de lead over en Martin voegt zijn kennis en ervaring toe. Een perfecte samenstelling voor deze opdracht

“Waar zijn we nu?

De stakeholders analyse is afgerond, de belangrijkste spelers zijn in kaart. Op moment van schrijven zitten we in de vervolgopdracht. Dat is, om samen met de terreinbeheerders, te zoeken naar de samenhang. En met als doel: synergie door samenwerking, zowel preventief, bij de bron aanpakken (voorkomen dat plastics in het water beland), als curatief, door slimmer samen het drijfvuil op te ruimen. Daarnaast blijven handhaving en communicatie voor de bewustwording van belang. Op moment van schrijven volgen we de landelijke regels voor plastic verpakkingen, die per 1 juli in zijn gegaan. Hoe dat in de praktijk uitpakt, zijn we erg benieuwd naar en ons project sluit daar voor een deel mooi op aan”.