Wat komt er allemaal bij kijken om als zelfstandig ondernemer in de gebouwde omgeving, infra en energie te werken? In de serie 'De Week Van...' neemt een van onze partners je op LinkedIn mee in hun werkweek. Door de week heen laten ze zien waar ze mee bezig zijn en hoe zij zich bewegen binnen ons werkveld. De volgende partner in deze serie is Martin Lenferink. Ter introductie stelden wij hem alvast enkele vragen.

Wie is Martin Lenferink?
Een gewone jongen die de gemiddelde burger probeert te begrijpen. Waarom? Burgers zijn bijna altijd de eindgebruiker van alles wat we in de openbare ruimte realiseren en beheren. 

Wanneer ben je als partner aangesloten bij Ipcon?
Sinds 1 maart 2019 ben ik aangesloten bij Ipcon als partner

Wat was voor jou de belangrijkste reden om partner van Ipcon te worden?
Ik vond en vind het label sterk. (veel mensen kennen Ipcon al en je komt zo goed binnen bij (potentiële) klanten).

En de formule sprak me aan. Die van zelfstandig ondernemer blijven en samenwerken plus kennis delen, net als bij een ingenieursbureau.

Wat is je expertise?
Ik kom vanuit de beheerwereld, afval en reiniging management is één van mijn expertises. Daarnaast was procesbegeleider van bijzondere projecten, zoals het Polderdak en een collectief zonnepanelen coöperatie. Binnen mijn projecten had ik al veel te maken met stakeholdersmanagement. De laatste vijf jaren heb ik meer en meer expertise in omgevingsmanagement bij woningbouwprojecten en bij civieltechnische projecten. Daarnaast denk ik vanuit opdrachtnemerskant mee over de milieukosten indicatie (MKI) verlagen, voor de inschrijffase bij tender. En ondersteun ik Rijkswaterstaat bij een vraagstuk over microplastic in ons watersysteem.

Wat is de meerwaarde die je aan klanten kunt bieden?
Ik werk meestal voor opdrachtgevers in middelgrote en grote gemeentes. De meerwaarde die ik bied: mijn rol slank houden en pragmatisch tot oplossingen komen, samen met de stakeholders. De voor mijn rol minder relevante overleggen sla ik over. Dat geef ik aan en ze brieven me achteraf, als er raakpunten zijn. Dat maakt alles en mij efficiënter.

Wat trekt je aan in deze branche?
De variatie in werkzaamheden en de contacten met diverse mensen.

Op welk project ben je tot dusver het meest trots?
Ah, moeilijk te zeggen, misschien dan toch die kleinere projecten zoals de realisatie van het Polderdak.

Welke uitdagingen zie je binnen de bouw, infra en energie ontstaan voor de toekomst?
De gehele energiecrisis en de transitie waar we nu voor staan. En ook de stikstof crisis raakt ons in alles.

Wat wil je iedereen die binnen de bouw, infra en energie werkt meegeven?
Uitdagingen zijn soms taai en kostenintensief. Daarom wordt samenwerking binnen de bouw, infra en energie wellicht steeds essentiëler, om samen de risico’s en dure innovaties te kunnen dragen. Dus zoek elkaar op. Sommige concurrenten worden, misschien gedwongen door de huidige situatie, partners.

Wil je Martin Lenferink volgen in zijn werkweek? Volg ons op LinkedIn.