Duurzaam aanbesteden in een organisatie gaat niet van de ene op de andere dag. Milieukosten meenemen in nieuwe aanbestedingen vraagt om een verandering van elke afdeling, van projectleiders, contractmanager en inkoop tot beheer. Om verandering te laten slagen en in gedrag eigen te maken moeten mensen een transitie doormaken. Deze transitie is een periode waarin de oude aanpak langzaam verdwijnt en de nieuwe aanpak nog niet (volledig) operationeel is. Dit gaat samen met weerstand, onzekerheid en twijfel, maar er ontstaat ook creativiteit en innovatie.

Om deze fases gezamenlijk te doorlopen en iedereen aan boord te houden geeft Ipcon Workshops ter introductie van duurzaam aanbesteden en LCA/MKI. Tijdens deze workshop is er enerzijds aandacht voor het communiceren van de probleemstelling, doelstelling en definities rondom duurzaamheid en anderzijds is er ook aandacht voor persoonlijke ervaringen en inzichten. Deze week hebben Arjan Rietra en Esther Stapper als onderdeel van het “Stappenplan: Inkopen met milieukostenindicator” van PIANOO een workshop gegeven bij gemeente Waalwijk. Tijdens de workshop was er veel reuring, voor- en tegenstand en ruimte om met elkaar in discussie te gaan.

Inkopen met de MKI vraagt de eerste keer om extra inspanning van zowel de inschrijvers als de opdrachtgever. De workshop bij gemeente Waalwijk is onderdeel van de eerste stap van “Stappenplan: Inkopen met milieukostenindicator” van PIANOO. De eerste stap heeft enerzijds aandacht voor bewustwording en anderzijds worden de voorbereidingen getroffen om een eerste pilot projecten met MKI uit te vragen. Komende periode wordt het stappenplan op de pilot projecten verder uitgediept én uitgevoerd en eerste ervaringen worden intern gedeeld om de transitie bij gemeente Waalwijk in beweging te brengen.

Heeft u interesse in deze workshop? Neem dan contact op met Esther Stapper