Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het documentregister, risico-dossier, VTW’s etcetera? En dan heb je alles verwerkt in je rapport, komt er toch nog een update die ook moet worden opgenomen. Kan dit niet anders?

De bovenstaande vraag speelde ook bij Hollandia Services. Onze partner Stijn Hulskamp heeft dit vanuit zijn rol als manager projectbeheersing opgepakt. Daarbij heeft hij de hulp ingeschakeld van collega partner Bert de Wolde. Bert is actief als adviseur systems engineering.

De input van de voortgangsrapportage wordt vastgelegd in Relatics. Bert heeft er in samenspraak met Stijn voor gezorgd dat hoofdstukken, paragrafen, tabellen en afbeeldingen ook in Relatics worden vastgelegd. Met behulp van één druk op de knop, kan op elk moment een actuele voortgangsrapportage worden gegenereerd. “Hiermee kunnen wij onze klanten voorzien van een topkwaliteit voortgangsrapportages, welke altijd volledig up-to-date zijn, terwijl er een minimale hoeveelheid kostbare tijd verloren gaat met administratieve handelingen, het verwerken van alle input en opmaak” aldus Hollandia Services.

Door het principe van Baselining toe te passen, is het zelfs mogelijk om verschillen tussen versies van voortgangsrapportages inzichtelijk te maken.

Meer weten over dit onderwerp en de mogelijkheden voor jouw organisatie, neem dan contact op met Stijn of Bert