Vergunningen zijn een risicovol onderdeel van een project: de doorlooptijd kan lang zijn, het is belangrijk om alle vergunningen tijdig in beeld te krijgen en hoe vraag je ze eigenlijk precies aan?

Ipcon biedt daarom de vergunningcheck aan. Daarbij kunnen we snel en op maat inzicht geven in de benodigde vergunningen. We laten graag zien hoe we zo’n advies opstellen en wat we hierin belangrijk vinden.

Altijd maatwerk
Al bij het opstellen van de offerte vragen wij door: in welke fase zit het project? Wat is de rol van verschillende partijen? Zijn er al afspraken gemaakt over sommige vergunningen? Wat is de reden of het doel van de uit te voeren vergunningcheck? Hierdoor krijgen wij een goed beeld van wat de opdrachtgever nodig heeft. In de vergunningcheck staat altijd een overzicht van doorlooptijden, indieningsvereisten, wettelijk kader en bevoegd gezag, in een overzichtelijke tabelvorm.  Het is mogelijk om daar nog extra informatie aan toe te voegen – bijvoorbeeld een risico-inschatting, verwachte legeskosten of vervolgstappen na vergunningverlening. Kortom: een vergunningcheck is bij ons altijd maatwerk!

Aanhaken bij andere disciplines
Soms is er de behoefte om bij de vergunningcheck ook in beeld te brengen welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Welke omgevingspartijen moeten bijvoorbeeld ingelicht worden bij een tijdelijke wegafsluiting? Is er kans op bezwaar en beroep? Hiervoor kunnen we een korte stakeholderanalyse toevoegen aan de vergunningcheck.

Een andere logische combinatie is bijvoorbeeld met het opstellen van een tenderstrategie en een EMVI-plan. Tijdens een tenderproces wil de inschrijvende partij vaak snel inzicht hebben in de tijd en de risico’s die gemoeid zijn met het aanvragen van vergunningen. Ook daar hebben wij ervaring mee en weten wij dit op een passende manier op te lossen.

Kwaliteitscontrole
Waar mogelijk (en zinvol) laten we een van onze experts meelezen. Wellicht is er al een collega van ons betrokken geweest bij het project of heeft deze expert veel kennis van de locatie. Dan vragen wij of die persoon kan aanhaken als tweede lezer. Ook kan het zijn dat de opdrachtgever behoefte heeft aan een extra juridische check, omdat er bijvoorbeeld bezwaar verwacht wordt op enkele procedures. Dan vragen we een jurist in het netwerk van Ipcon om mee te schrijven. Kwaliteit staat altijd bovenaan en wij streven naar het beste.

Nieuwsgierig geworden of wij u verder kunnen helpen? Neem dan contact op met Jantien.

.