De Suurhoffbrug is de toegangspoort tot de Maasvlakte. In de zomer van 2021 wordt de bestaande Suurhoffbrug (A15) gerenoveerd en in mei van dit jaar werd er een tijdelijke brug naast geplaatst. Zo worden de lasten van het (vracht-)verkeer verdeeld en blijft de verbinding veilig te gebruiken (Rijkswaterstaat, 2021).

Hieronder een Interview met onze collega Peter Mathlener over dit project

Wat was jouw aandeel bij de voortgang van de Suurhoffbrug?

Eigenlijk ben ik al vanaf november 2018 betrokken bij het project. DuraVermeer was toen bezig om zich te kwalificeren voor de aanbesteding van de Suurhoffbrug en ik heb toen het zogenoemde veldwerk verricht, waarbij ik een quickscan heb gemaakt van de fysieke omgeving, de stakeholders en de mogelijke issues en risico’s. Ik werd hiervoor gevraagd, omdat ik op dat moment ook omgevingsmanager was voor het Theemswegtracé dat 11 killometer verderop in uitvoering was en ik bovenal over een behoorlijke kennis van het Rotterdamse havengebied beschik. Naast de gevraagde analyse heb ik het tenderteam ook enkele aanbevelingen gedaan die zij mee konden nemen in hun winnende EMVI aanpak. Het was leuk om achteraf te horen dat ze vanwege de kwaliteit van het veldwerk tijdens de tender geen omgevingsmanager nodig hadden en een deel van de aanbevelingen waren uitgewerkt. Toen het werk eenmaal werd gegund aan de aannemerscombinatie Stipt (een samenwerking van de bedrijven DuraVermeer, Besix, Hollandia Infra en Mobilis) in mei 2019, ben ik direct door de projectmanager gevraagd om toe te treden als omgevingsmanager in het kernteam. Vanuit die rol ben ik verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van draagvlak voor het project (stakeholdermanagement en communicatie) en de conditionering (vergunningen, K&L, ecologie) en stuur ik het omgevingsteam aan.

 

Waarom is er gekozen om een tijdelijke brug te ontwerpen en daarna pas de huidige te renoveren?

De Suurhoffbrug is letterlijk het ‘draadje’ waar de verbinding tussen de Maasvlakte en de rest van de Rotterdamse haven en dus ook het achterland op hangt. Het is een onmisbare schakel in het logistieke netwerk van de Rotterdamse haven. De bestaande brug is dermate snel achteruitgegaan ten gevolgen van het steeds intensievere en zwaarder wordende vrachtverkeer, dat hij binnenkort niet meer in staat zal zijn om volledig open te blijven en er rijstroken moeten worden afgesloten. Dat is uiteraard zeer onwenselijk als je ziet hoeveel vrachtverkeer er dagelijks, dag en nacht, over de brug rijdt. Er loopt al enkele jaren een onderzoek vanuit Rijkswaterstaat om voor het knelpunt Suurhoffbrug een permanente oplossing te vinden voor de lange termijn. Echter is de conditie van de huidige brug dermate slecht dat Rijkswaterstaat besloot om er zo spoedig mogelijk een tijdelijke brug naast te leggen om de bestaande brug met 50% te ontlasten. In dat onderzoek wordt de mogelijkheid om de tijdelijke brug in de permanente oplossing op te nemen meegenomen. Mocht dat niet lukken, dan kan deze tijdelijke brug elders worden gebruikt. Zodra we de tijdelijke brug in gebruik hebben genomen voor het verkeer vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam, dan beginnen we deze zomer aan de renovatie van de dekplaat van de bestaande brug.

suurhoff3

 

Wat waren de spannendste momenten van dit project?

Het meest spectaculaire was natuurlijk het transport van de brug over de Nieuwe Maas dwars door het centrum van Rotterdam, waarbij de brug voorzien was van een lichtshow. Hij paste mooi in het decor van de stad die was omgetoverd voor het Eurovisie Songfestival. De beelden zijn tot in Singapore, Rusland en de VS op het nieuws gekomen en daar zijn alle teamleden van Stipt én Rijkswaterstaat natuurlijk apetrots op! Het meest spannende waren twee momenten die niet voor het grote publiek zichtbaar waren, namelijk het plaatsen van de brug op de pontons bij de werf van Hollandia en het passeren van het transport door de Harmsenbrug in de N57. Het plaatsen van de brug op de pontons was een complexe manoeuvre en de passage van de Harmsenbrug was spannend, omdat er aan beide zijden van de pontons slechts 4,5 cm ruimte over was. Beide onderdelen van de operatie zijn uiteindelijk perfect verlopen. Het invaren van de brug op het Hartelkanaal naast de bestaande brug was ook spectaculair en uiteindelijk is de 200m lange en 20m brede brug op 4mm nauwkeurig op zijn plek gezet. Dat is een wereldprestatie!

 

Waar ben je het meest trots op?

Het bouwen van de tijdelijke Suurhoffbrug is als het bijplaatsen van een nieuwe groep in de meterkast, zonder dat de spanning eraf mag worden gehaald! Alles moet door blijven gaan en zo min mogelijk onderbroken worden tijdens de bouw. De rijksweg, de Betuwlijn (Havenspoorlijn), de vaarweg, kabels en leidingen, het spuien van het Brielse Meer, etc. Ik ben zelf het meest trots op de samenwerking tussen beide omgevingsteams van Rijkswaterstaat en Stipt. We hebben elke stap van het traject gezamenlijk doorlopen en elkaar versterkt en geholpen waar we konden. De belangen van de bedrijven in de Rotterdamse haven, het Havenbedrijf, ProRail en Rijkswaterstaat zelf zijn enorm in de projectomgeving en de partijen hebben een zeer grote invloed op het project. Dat het ons en Rijkswaterstaat gelukt is om het vertrouwen en de volledige medewerking van deze en overige partijen te verwerven om draagvlak voor onze plannen te krijgen geeft mij een kick en zorgt voor een onvergetelijke ervaring!