Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 en stikstof uitstoot, is verduurzaming van de bouwsector essentieel. Om een voorbeeld te noemen zijn de machines die gebruikt worden, verantwoordelijk voor zo'n 8% van de totale uitstoot van het wegverkeer. Onze partner Joacim de Kam vertelt hier meer over. 

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draag ik bij aan de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (www.opwegnaarSEB.nl). Voor deze routekaart begeleid ik namens het Ministerie twee onderzoeken

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft onderzoek gedaan naar de kansen voor Zero Emissie machines in de bouw. Naar wat blijkt zijn in ieder geval de economische kansen voor de kleinere Zero Emissie machines (tot 5.000kg) goed. Door de verwachte langere levensduur en lagere operationele kosten verdienen deze machines zich snel terug. In de praktijk pakt dit nog anders uit. Het opladen lijkt het grootste knelpunt want op bouwplaatsen is nog lang niet altijd een oplaadpunt voorhanden.

Het doel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen is om samen met de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart op te stellen, waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt (SEB, 2021)

Daarnaast onderzoekt TNO de omvang van het machinepark in Nederland en de uitstoot die hiermee gepaard gaat. Alle bouwbedrijven kunnen hieraan hun steentje bijdragen door de enquête in te vullen op: https://www.degroenekoers.nl/enquete/. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de bouwsector en de overheid met elkaar in gesprek gaan. Hierin zal het gaan over de benodigde subsidies en een nieuw beleid op het gebied van schone machines voor een verduurzaming van de sector.

Emissieloos bouwen staat voor de deur en is noodzakelijk voor het halen van de klimaatdoelen. De routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) moet overheden en bedrijven op weg helpen. Er ligt een opgave voor opdrachtgevers om schoon en emissieloos bouwen op te nemen in aanbestedingen. Er is dus ruimte voor ondernemers om zich te onderscheiden met een innovatieve aanpak. Ipcon helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om vooruit te kijken en oplossingen te vinden voor de uitdagingen van morgen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wat dat kan betekenen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Joacim